Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

2 tháng 11, 2016

1. Thời gian thành lập

     Thành lập ngày 1/10/2016

2. Chức năng nhiệm vụ của trung tâm

- Tham gia các hoạt động đào tạo (thực hành, thực tập, kiến tập, rèn nghề,...) của các lớp sinh viên các ngành do Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn quản lý.

- Khai thác các dự án khoa học công nghệ của Trung ương và các địa phương thuộc lĩnh vực nghiên cứu của Viện;

- Chủ động triển khai hoặc phối hợp với các bộ môn thực hiện các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ;

- Tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các tổ chức, cá nhân khác trong nước và quốc tế khi có nhu cầu;

- Tổ chức và thực hiện các dịch vụ đào tạo ngắn hạn và kỹ năng mềm cho sinh viên tại trường Đại học Lâm nghiệp và các đối tượng khác quan tâm

3. Cán bộ đang công tác tại trung tâm

ThS. Nguyễn Đình Hải

Chức vụ: Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc trung tâm tư vẫn và Chuyển giao công nghệ

Địa chỉ: Phòng 310 Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Quê Quán: Hà Nội

NS: 7/5/1973

Điện thoại: 0904894566

Email: dinhhain@gmail.com

Chi tiết:►►►

 

ThS. VŨ THỊ QUỲNH NGA

Chức vụ : Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Phòng 310 Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

NS: 21/6/1984

Quê quán: Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương

Điện thoại: 0972.991.666

E-Mail: quynhnga.vfu@gmail.com

Chi tiết:►►►

 

KS. ĐỖ XUÂN TIẾN

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 310 Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Quê Quán: Hưng yên

Điện thoại: 01683 795 859

Email: Hati2601@gmail.com

 Chi tiết:►►►

 

KS. NGUYỄN MINH TRÍ

Chức vụ : Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Phòng 310 Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

mail: 

Chi tiết:

 

THS. TRẦN THU HÀ

Chức vụ : Giảng viên

Địa chỉ: Phòng 310 Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

mail: 

Chi tiết:►►►

 

 

 


Chia sẻ