Bộ môn Khuyến nông và Khoa học cây trồng

17 tháng 12, 2016

 1. Giới thiệu chung

           Bộ môn Khuyến nông và Phát triển nông thôn trước đây là Bộ môn Nông lâm kết hợp, được thành lập năm 2000 trực thuộc khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp. Để phù hợp với cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển chung của Trường, năm 2002 bộ môn được điều chuyển sang Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp xã hội. Đến năm 2006, trên cơ sở sáp nhập 3 bộ môn thuộc Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp xã hội trước đây gồm: Nông lâm kết hợp, Khuyến nông - khuyến lâm và Lâm nghiệp xã hội thành bộ môn Nông lâm kết hợp. Đến tháng 8 năm 2014 để phù hợp với mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và Chiến lược phát triển trường Đại học Lâm nghiệp, Bộ môn được quyết định đổi tên thành Bộ môn Khuyến nông và Phát triển nông thôn, trực thuộc khoa Lâm học. Đến tháng 10 năm 2016 được đổi tên thành bộ môn Khuyến nông và khoa học cây trồng thuộc Viện Quản lý đất đai và PTNT.

2. Lĩnh vực đào tạo chuyên môn

           Hiện nay bộ môn được Nhà trường giao quản lý và đào tạo chuyên môn ngành Khuyến nông và ngành Khoa học cây trồng.

         Các môn học được giao đào tạo gồm có Nông lâm kết hợp1,2, Lâm nghiệp xã hội, Khuyến nông, phương pháp khuyến nông, lập kế hoạch khuyến nông, Giám sát và đánh giá các hoạt động khuyến nông, Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn, Phương pháp đào tạo người lớn tuổi, kỹ năng truyền thông, Quản lý dự án phát triển, Chăn nuôi thú y, Trồng trọt, Hệ thống nông nghiệp,... Đặc biệt bộ môn được giao nhiệm vụ giảng dạy một số môn học cung cấp một số kỹ năng mềm cho sinh viên nhiều ngành trong toàn trường như Kỹ năng giao tiếp cơ bản, Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy, Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng truyền thông,...

3. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

            Hầu hết các giảng viên trong bộ môn đã và đang tham gia nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, trường và bộ môn như các Dự án do Jica, GTZ, EU, ADB, WB,... tài trợ trong nhiều lĩnh vực như trồng rừng, Lâm nghiệp cộng đồng, phát triển sinh kế, Lập kế hoạch, xây dựng nông thôn mới,...

           Bộ môn đại diện cho Trường ĐHLN là thành viên của mạng lưới Giáo dục đào tạo Nông lâm kết hợp Việt Nam(VINAFE) và của mạng lưới Giáo dục đào tạo Nông lâm kết hợp Đông nam Á (SEANAFE). Các giảng viên của bộ môn thường xuyên tham gia cộng tác về chuyên môn với các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước.

            Nhiều năm qua các  nghiên cứu của bộ môn tập trung vào Hệ thống Nông lâm kết hợp, hệ thống canh tác, khoa học cây trồng, các hoạt động khuyến nông khuyến lâm, các nghiên cứu về phát triển nông thôn miền núi, chuyển giao khoa học công nghệ,...

           Tham gia công tác đào tạo tập huấn và chuyển giao KHCN cho cán bộ Khuyến nông các cấp trong các chương trình của Trung tâm khuyến nông quốc gia, đào tạo tăng cường năng lực truyền thông, lập kế hoạch, tiếp cận cộng đồng cho lực lượng kiểm lâm nhiều tỉnh thành, đào tạo cho các cán bộ tham gia công tác xây dựng NTM và đào tạo nghề cho nông dân nông thôn của thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác.

Thông tin về cán bộ

  NCS. BÙI THỊ CÚC, 1978

   Phó trưởng bộ môn phụ trách BM

  Quê quán: Gia Viễn, Ninh Bình

  Giảng viên từ năm 2005

  Chuyên môn: Trồng trọt, Hệ thống nông nghiệp, canh tác...

  Địa chỉ: Số 28 TT Bưu điện, P.Vạn Phúc, Hà Đông, HN

   Điện thoại: 0904127491

  E-mail: buicucnlkh@gmail.com

 Chi tiết:►►►

 

  ThS. ĐỒNG THỊ THANH, 1984

  Quê quán: Nông Cống, Thanh Hóa

  Giảng viên từ năm 2007

  Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội, Lâm nghiệp cộng đồng…

  Địa chỉ: P1502- CT3A- Khu ĐTM Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm,

  Tel: 0983.584109

  Email:dongthanhvfu@gmail.com

 Chi tiết:►►►

 

 TS. ĐỖ THỊ HƯỜNG, 1984

  Quê quán: Quỳnh Phụ, Thái Bình

  Giảng viên từ năm 2008

  Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội, Khuyến nông khuyến lâm

  Địa chỉ:18 tổ 4 Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, HN.

  E-mail: dohuongnlkh@gmail.com

Chi tiết:►►►

  TS. CẤN VĂN THẮM, 1978

  Quê quán: Thạch Thất, Hà Nội

  Giảng viên từ năm 2003

  Chuyên môn: Chăn nuôi thú y

  Địa chỉ: 96C,tổ 6 khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, HN.

  Tel:

  E-mail:  thamcanvan@yahoo.com

  Chi tiết:►►►

  Th.S. TRỊNH HẢI VÂN, 1982

  Trưởng phòng tổng hợp Viện QLĐĐ&PTNT - Kiêm giảng

  Quê quán: Sơn Tây, Hà Nội

  Giảng viên từ năm 2006

  Chuyên môn: Khuyên nông khuyến lâm, LNXH, Kỹ năng giao tiếp

  Địa chỉ: 15 tổ 4 Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ,HN

  Tel: 0984.379769

  E-mail: haivan1504@gmail.com

 Chi tiết:►►►

 

  NCS. KIỀU TRÍ ĐỨC, 1976

  Phó phòng TCCB – Kiêm giảng

  Quê quán: Thạch Thất, Hà Nội

  Giảng viên từ năm 2000

  Chuyên môn: Nông lâm kết hợp, Hệ thống nông nghiệp

  Địa chỉ: tổ 4 Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, HN

  Điện thoại: 0989151716

  E-mail: kieutriduc@gmail.com

 Chi tiết:►►►

  TS. NGUYỄN ĐÌNH HẢI, 1973

 Phó Viện trưởng Viện Quản lý đất đai và PTNT – Kiêm giảng

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ