Asset Publisher Asset Publisher

THS. TRỊNH HẢI VÂN 20 tháng 12, 2016

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp, giảng viên

Đọc tiếp
THS. PHẠM THANH QUẾ 14 tháng 8, 2020

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn, giảng viên

Đọc tiếp
THẦY PHẠM QUANG VINH (ĐÃ NGHỈ HƯU) 20 tháng 12, 2016

Name: Vinh Pham Quang

Đọc tiếp
THS. LÊ HÙNG CHIẾN 20 tháng 12, 2016

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn, giảng viên

Đọc tiếp
THS. BÙI THỊ CÚC 20 tháng 12, 2016

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn, giảng viên

Đọc tiếp
TS. XUÂN THỊ THU THẢO 20 tháng 12, 2016

Chức vụ: Trưởng bộ môn, giảng viên

Đọc tiếp
THS. MẠC THỊ THU HUYỀN 20 tháng 12, 2016

Chức vụ: Phụ trách kế toán

Đọc tiếp
THS. HỒ VĂN HÓA 14 tháng 8, 2020

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. NGUYỄN THỊ BÍCH 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. TRẦN THỊ THƠM 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. NGUYỄN THỊ OANH 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. PHÙNG MINH TÁM 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. ĐỒNG THỊ THANH 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. HOÀNG THỊ MINH HUỆ 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. TRẦN THU HÀ 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: giảng viên

Đọc tiếp
THS. VŨ THỊ QUỲNH NGA 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: Kỹ sư

Đọc tiếp
KS. ĐỖ XUÂN TIẾN 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: Kỹ sư

Đọc tiếp
TS. TRẦN THỊ THANH BÌNH 21 tháng 12, 2016

Chức vụ: Giám đốc trung tâm, Giảng viên chính

Đọc tiếp
TS. NGUYỄN ĐÌNH HẢI 14 tháng 5, 2018

Chức vụ: Phó viện trưởng, Giám đốc trung tâm, giảng viên

Đọc tiếp
THS. NGÔ THỊ DINH 27 tháng 2, 2019

Chức vụ: kỹ sư

Đọc tiếp
TS. NGUYỄN BÁ LONG 4 tháng 8, 2016

Chức vụ: Viện trưởng, Giảng viên chính

Đọc tiếp
TS. HOÀNG XUÂN PHƯƠNG 5 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giám đốc trung tâm, Nghiên cứu viên chính

Đọc tiếp
THS. ĐÀO THỊ THU HẰNG 5 tháng 8, 2020

Chức vụ: Chuyên viên

Đọc tiếp
THS. NGUYỄN THỊ HẢI 14 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên

Đọc tiếp
TS. ĐỖ THỊ HƯỜNG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên

Đọc tiếp