Cán bộ Cán bộ

7. BÙI THỊ CÚC

20 tháng 12, 2016
Name: Cuc Bui Thi

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      BÙI THỊ CÚC                                                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26 tháng 10 năm 1978                            Nơi sinh: Ninh Bình

Quê quán:      Gia Thanh – Gia Viễn – Ninh Bình                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:       Thạc sỹ                       Năm, nước nhận học vị: 2010, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó trưởng bộ môn – Chi ủy viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Khuyến nông &PTNT– Khoa Lâm học – Đại học Lâm nghiệp

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khu Tập thể bưu điện – Tổ dân phố 7- ĐƯờng Vạn Phúc - Phường Vạn Phúc – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội                   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0904.127.491         

Fax:                                                                      Email:buicucnlkh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội

Ngành học:    Nông học      

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:   Trồng trọt                                          Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo:

  • Tên luận án:

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh B1

2.

Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

3/2004 – 12/2004

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tây

Cán bộ kỹ thuật

1/2005 – nay

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Giảng dạy và nghiên cứu

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Lâm nghiệp giảm nghèo và sinh kế nông thôn

2005- 2006

Nhà nước

Công tác viên

2

Xây dựng mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng tại Vườn Quốc gia Ba Vì

2003- 2007

Bộ

Cộng tác viên

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của ngô nếp tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp

2009 - 2010

Trường

Chủ trì

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của Đinh lăng lá nhỏ

2015 - 2016

Trường

Chủ trì

  1. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Bài giảng Trồng trọt

2009

Đại học Lâm nghiệp

2

Bài giảng Canh tác nông nghiệp

2010

Đại học Lâm nghiệp

3

Bài giảng Đồng cỏ và nguồn thức ăn chăn nuôi

2012

Đại học Lâm nghiệp

4

Nghiên cứu sinh trưởng và phát triển một số giống ngô nếp tai vườn ươm trường Đại học Lâm nghiệp

2012

Thông tin Khoa học Lâm nghiệp – Số 2/2012

5

Bài giảng Làm vườn đại cương

2013

Đại học Lâm nghiệp

 

6

Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất, chất lượng quả Cam đường canh tại Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ - Hà Nội

2014

Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp – Số 4/2014

7

Bài giảng Kỹ thuật SX rau an toàn

2014

Đại học Lâm nghiệp

8

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến tính chất đất và sinh trưởng của cây chè thời kỳ kiến thiết cơ bản tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

2015

Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp – Số 3/2015


Chia sẻ