Cán bộ Cán bộ

14. TRẦN THỊ THƠM

21 tháng 12, 2016

 

ThS. Trần Thị Thơm

Địa chỉ: Phòng 122, tầng 1, nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp

Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mob: 01687363360

Email: tranthom.tdd@gmail.com.vn ;

Giảng viên tại Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và GIS – Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn.

Đào tạo hàn lâm

*        Thạc sĩ  Ngành Bản đồ viễn thám và GIS, 2014– Đại Học Mỏ - Địa chất,Việt Nam.

*        Kỹ sư  Kỹ Thuật Trắc địa, 2012– Đại Học Mỏ - Địa chất,Việt Nam.

Kinh nghiệm và kỹ năng chủ chốt

*        Sử dụng máy móc thiết bị đo đạc: Kinh vĩ điện tử, thủy chuẩn kĩ thuật,…

*        Sử dụng linh hoạt  phần mềm EnVI, GIS.

*        Xây dựng và thành lập bản đồ.

*        Kĩ năng giao tiếp tốt với cộng đồng địa phương.

Các lĩnh vực chuyên môn chủ chốt

*        Trắc địa

*        Trắc địa ảnh viễn thám

*        Ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai

Các công bố khoa học

Trần Thị Thơm (2014). Sử dụng tư liệu viễn thám và GIS thành lập bản đồ lớp phủ rừng tỷ lệ 1/10000. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. Số 04 - 2014, trang 161 – 168.

Hướng nghiên cứu, dạng đề tài luận văn có thể tham gia hướng dẫn

*        Ứng dụng GIS, RS, trong quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường, Lâm nghiệp.

*        Tích hợp GIS, GPS, RS trong Quản lý đất đai và xây dựng CSDL Quản lý tài nguyên tự nhiên và phát triển rừng bền vững

*        Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Từ bản đồ địa chính, tư liệu ảnh viễn thám).

*        Đo đạc và thành lập bản đồ địa chính từ số liệu đo trực tiếp.

Sở thích: Chơi thể thao (cầu lông- aerobic), Trồng cây, Nấu ăn,  xem phim.

 

 

PROFILE

Name: Thom T. Tran, M.S.

Add: Room 122, 1st floor, Building A3, Xuan Mai Campus,

the Vietnam National University of Forestry

Xuan Mai Town, Chuong My, Hanoi, Vietnam

Mob: (+84) 01687363360

Email: tranthom.tdd@gmail.com

Posistion: Lecturer

Educational Qualifications

*    Master of Cartography remote sensing and Geographic information system, 2014, Hanoi University of Mining and Geology.

*    The degree of engineer Surveying and Mapping Engineering, 2012, Hanoi University of Mining and Geology

Career Summary and Research interests

I have a wealth of experience in the following areas:

* Using measurement equipment: electronic Theodolite, leveling techniques, ...

* Using GIS software such: ArGIS, ENVi, ….

* Building and management land database.

Key Skills: teaching; research; consulting; and communication and team work.

Other skills: Microsoft office;

Sellected Peer-reviewed Publications

*    Using remote sensing data and GIS to eatablishment of forest statut map at the scale of 1/10.000. Forestry science and Technology journal of Vietnam Forestry University January, 2014

Interests: Playing Spots ( as Badminton, aerobic), Gardening, cooking, and watching movie.


Chia sẻ