Cán bộ Cán bộ

17.PHÙNG MINH TÁM

21 tháng 12, 2016

 

Phùng Minh Tám

 

Thành phố Hà Nội

0986.076.806

phungminhtam.dc53@gmail.com

Chiều caot:1.62m    cân nặng: 60 kg

Cỡ quần âo: M

Cỡ giầy: 39     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Ứng dụng công nghệ GPS, Toàn đạc điện tử trong công tác đo đạc thành lập bản đồ (Bản đồ địa chính, Bản đồ địa hình, …)

- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Ứng dụng GIS, RS, trong quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường, Lâm nghiệp.

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai, thông tin địa lý

-  Tích hợp GIS, GPS, RS trong Quản lý đất đai và xây dựng CSDL

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Thạc sỹ Trắc địa bản đồ, 2015 –Đại học Mỏ địa chất.

Kỹ sư Trắc địa, 2013 – Đại học Mỏ Địa chất.

KỸ NĂNG & TÍNH CÁCH

  • Tiếng anh giao tiếp: 
  • Tìm kiếm tài liệu trên mạng:
  • Làm việc nhóm:     
  • Sáng tạo:
  • Giải quyết vấn đề:    

            Tôi làm việc nhóm có trách nhiệm, hòa đồng với mọi người, có tư duy logic tốt. Tính cách hài ước, thân thiện. Tôi là người có kỹ năng sử dụng máy tính và internet thành thạo, bao gồm các phần mềm như Micostation, Acgis, Autocad, Envi… tìm kiếm tài liệu trên mạng và khắc phục lỗi về phần cứng, phần mềm trên máy tính. Tôi học mọi thứ khá nhanh, nhận thấy khả năng giao tiếp bằng lời nói khá tốt.

CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

  1. Nguyễn Thị Oanh, Phùng Minh Tám(2015), Khả năng ứng dụng  phân loại bề mặt lớp phủ bằng thuật toán Support vector machine, Khoa học và công nghệ lâm nghiệp, 04(11),tr140 -147
  2. Tran Thu Ha, Phung Minh Tam, Pham Thanh Que, Le Thi Giang, 2016, Ứng dụng GIS và Viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong – tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 - 2015

SỞ THÍCH

Bóng đá

Sản phẩm công nghệ

Nghe nhạc, xem phim và tụ tập bạn bè

 


Chia sẻ