Cán bộ Cán bộ

18. HOÀNG NGỌC Ý

21 tháng 12, 2016

   

   Th.S HOÀNG NGỌC Ý, 1971

   Quê quán: Mỹ Xá – Nam Định

   Giảng viên từ năm 1999

   Chuyên môn: Lâm sinh, Khuyến nông, khuyến lâm

   Địa chỉ: 20 tổ 1 Khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, HN

   Điện thoại: 0934446422

   E-mail: ngocy09@gmail.com

   Chi tiết:

 


Chia sẻ