Cán bộ Cán bộ

27. TRẦN THỊ THANH BÌNH

21 tháng 12, 2016

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH BÌNH                 

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:15/4/1976                 

Nơi sinh: Lương Sơn, Hòa Bình    

Quê quán: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Tây        Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Nông nghiệp - chuyên ngành Bảo vệ thực vật                    

Năm, nước nhận học vị: Năm 2012, Việt Nam   

Năm bổ nhiệm: 2010

Danh hiệu nhà giáo ưu tú: 2014

Chức vụ:  Nguyên Trưởng khoa Trồng Trọt_Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

Đơn vị công tác hiện nay: GV bộ môn Khuyến nông và Khoa học cây trồng 

Điện thoại liên hệ:  0433.721.109                         

DĐ: 0985.345.246 

Email: binhnvcard@gmail.com


Chia sẻ