LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

8 tháng 12, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 48. Từ ngày 27.11.2017 đến ngày 3.12.2017

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

 

 

Thứ Hai
27/11/2017

Chiều
từ 13:30

Chương trình giao lưu " Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt năm 2017.

- Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Viện trong Nhà trường và CBGV quan tâm. (Ô. Long)

- Sinh viên các khoá trong Trường.

Hội trường G6

 

 

 

Thứ Tư
29/11/2017

Sáng
07:30

 Họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài/Nhiệm vụ cấp Cơ sở 2017

 - Theo quyết định số 2293/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 21/11/2017: Ông An (Đào tạo), Bà Diệu, Ông Thắng (LLCT), Ông Hà (CT&CTSV), Ông Hạnh (Thanh tra), Bà Hương (KT&QTKD), Ông Hoàn, Ông Quang Anh (XTTS&TVVL).

 Phòng họp E

PGS.TS. Cao Quốc An

 

 

Tối
từ 19:30

 Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo trường và các đơn vị trong Trường với sinh viên

 - Theo Thông báo số 2156/TB-ĐHLN-CTCTSV ngày 01/11/2017 của Hiệu trưởng

 Hội trường G6

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

 

 

Chiều
từ 13:30

 Họp mạng lưới các trường ĐH đào tạo về REDD+ tại Việt Nam

 - Các trường trong mạng lưới; Phòng HTQT; Phòng Đào tạo SĐH; Các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu REDD+

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

 

 

Thứ Năm
30/11/2017

Sáng
từ 08:00

 Họp rà soát, triển khai chương trình đào tạo ngành Thú y

 - Ban Giám hiệu; Ban lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Lãnh đạo phòng Đào tạo

 Phòng họp C

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Sáng
từ 07:30

 Họp mạng lưới các trường ĐH đào tạo về REDD+ tại Việt Nam

 - Các trường trong mạng lưới; Phòng HTQT; Phòng Đào tạo SĐH; Các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu REDD+

 Phòng họp A (cả ngày)

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

 

 

Thứ Sáu
1/12/2017

Sáng
07:30

 Họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài/Nhiệm vụ cấp Cơ sở 2017

 - Theo quyết định số 2293/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 21/11/2017: Ông Quân (HĐT), Ông Đại (KH&CN), Ông Sâm (HTQT), Ông Thể (HCTH), Ông Hà (CT&CTSV), Ông Quang Anh (XTTS&TVVL)

 Phòng họp E

PGS.TS. Nguyễn Văn Quân

 

 

Sáng
từ 07:30

 Tập huấn REDD+

 - Các trường trong mạng lưới; Phòng HTQT; Phòng Đào tạo SĐH; Các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu REDD+; Sinh viên cao học lớp QL24B 1.1 và QL25A1.

 Phòng 201 G2 (cả ngày)

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

 

 

Thứ Bảy
2/12/2017

Sáng
từ 07:30

 Hội thảo "Định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Chế biến Lâm sản phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dung Nông thôn mới giai đoạn 2018-2025"

 - Đại biểu; Khách mời; Toàn thể CBVC Viện Công nghiệp gỗ và những người quan tâm.

 Phòng họp E

Viện CNG

 

 

Sáng
từ 07:30

 Tập huấn REDD+

 - Các trường trong mạng lưới; Phòng HTQT; Phòng Đào tạo SĐH; Các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu REDD+; Sinh viên cao học lớp QL24B 1.1 và QL25A1.

 Phòng 201 G2 (cả ngày)

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

 

 

Chủ Nhật
3/12/2017

Chiều
từ 14:00

 Họp Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế để mở ngành đào tạo thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Trường Đại học Lâm nghiệp

 - Theo Quyết định 2235/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 13/11/2017 và giấy mời

 Phòng họp E

Chủ tịch Hội đồng

 

                 

 

 

 

  1. LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

27/11/2017

28/11/2017

29/11/2017

30/11/2017

01/12/2017

02/12/2017

03/12/2017

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

 

 

Chiều

Họp

x

x

x

x

 

 

 

Nơi nhận:

Ngày 26 tháng 11 năm 2017

 

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ