LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

8 tháng 12, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 
   

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 49. Từ ngày 4.12.2017 đến ngày 10.12.2017

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
4/12/2017

Sáng
từ 07:30

 Tổng kết Hội thảo mạng lưới các trường ĐH đào tạo về BĐKH và REDD+ tại Việt Nam

 - Các trường trong mạng lưới; Phòng HTQT; Phòng Đào tạo SĐH; Các giảng viên tham gia xây dựng bộ tài liệu REDD+

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Sáng
từ 07:30

 Kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia thực hiện năm 2017

 - BGH; KHCN; TC-KT; Chủ nhiệm và thư ký các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ thực hiện năm 2017

 Phòng họp C

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Sáng
từ 07:30

Họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài/Nhiệm vụ cấp Cơ sở 2017

 - Theo quyết định số 2293/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 21/11/2017

Phòng họp Viện

VT Nguyễn Bá Long

Sáng
từ 09:30

Họp chi ủy

 - Ô. Long, Ô. Chiến, B. Cúc

Phòng họp Viện

Bí thư Nguyễn Bá Long

Thứ Tư
6/12/2017

Sáng
từ 09:30

 Kiểm tra tình hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

 - BGH; Phòng KH&CN; TC-KT; KT&QTKD và Chủ nhiệm nhiệm vụ

 Phòng họp A

Ban Giám hiệu

Thứ Sáu
8/12/2017

Sáng
từ 09:00

 Làm việc với trường Đại học Melmoume Úc

 - BGH; HTQT; KHCN; ĐT; QLTR&MT; LH; KT&QTKD

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Chiều
từ 14:00

 Họp bàn kế hoạch Xây dựng Phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS

 - Lãnh đạo các phòng/viện KHCN; TCKT; QLĐT; QTTB; Viện Công nghiệp Gỗ; LH

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ Bảy
9/12/2017

Chiều
từ 13:30

 Lễ khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ K25 năm 2017 đợt 2

 - BGH, Phòng ĐTSĐH, các Khoa/Viện đào tạo và toàn thể HV K25B (Ô. Long)

G6

Ban Giám hiệu

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

04/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

7/12/2017

8/12/2017

9/12/2017

10/12/2017

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

Họp

x

x

x

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

Tham gia khai giảng

 

 

Nơi nhận:

Ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ