LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

25 tháng 12, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 50. Từ ngày 11.12.2017 đến ngày 17.12.2017

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
11/12/2017

Sáng
từ 08:00

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Thị Bích Thuận, chuyên ngành Lâm sinh

 - Hội đồng; NCS; Phòng ĐTSĐH; Bộ môn chuyên môn

 Phòng họp E

Chủ tịch HD PGS. TS Phùng Văn Khoa

Sáng
từ 09:00

 Làm việc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

 - Đoàn Thanh tra Bộ; Đại diện BGH; Phòng Thanh tra; Đại diện các phòng: TCCB, TCKT, ĐT, KHCN, QLĐT

 Phòng họp A

Trưởng đoàn Thanh tra

Sáng
từ 10:00

Họp đánh giá đảng viên

Toàn bộ Đảng viên trong chi bộ Viện Quản lý đất đai và PTNT

Phòng họp Viện

Phó Bí thư: Bùi Thị Cúc

Chiều
15h00

 Làm việc với Công ty Vinservice - Tập đoàn Vingroup

 - Ban Giám hiệu; Đại diện Lãnh đạo cấc đơn vị: Ban XTTS&TVVL, phòng ĐT, khoa LH, Viện KTCQ&NT

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tuấn

Thứ Ba
12/12/2017

Sáng
từ 08:00

 Hội nghị đánh giá, phân loại người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đơn vị

 - Đảng ủy; BGH; Chủ tịch HĐT; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐT; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường (Ô. Long)

 Phòng hop C

HT Trần Văn Chứ; PHT Trần Quang Bảo

Sáng
từ 07:30

 Lớp đào tạo "Hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh"

 - BGH; Phòng KH&CN; Các học viên theo danh sách đăng ký từ các Khoa/Viện đào tạo, Thành viên, Giảng viên cao cấp

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Chiều
từ 14:00

 Họp Hội đồng kiểm kê tài sản 2017

 - Theo Quyết định số 2308/QĐ-ĐHLN-QTTB ngày 29/11/2017 của Hiệu trưởng

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Thứ Tư
13/12/2017

Sáng
từ 07:30

 Lớp đào tạo "Hướng dẫn tìm ý tưởng kinh doanh"

 - BGH; Phòng KH&CN; Các học viên theo danh sách đăng ký từ các Khoa/Viện đào tạo, Thành viên, Giảng viên cao cấp

 Phòng họp E (cả ngày)

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Thứ Sáu
15/12/2017

Sáng
từ 08:00

 Họp Hội đồng nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu năm 2016-2017 thuộc đề tài NCKH cấp Quốc gia

 - Lãnh đạo Phòng KHCN; Thành phần theo QĐ số 2321/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 29/11/2017; Chủ nhiệm, thư ký và các cộng tác viên của đề tài.

 Phòng họp C (cả ngày)

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

11/12/2017

12/12/2017

13/12/2017

14/12/2017

15/12/2017

16/12/2017

17/12/2017

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

CCLL

Họp

CCLL

CCLL

x

 

 

Chiều

CCLL

CCLL

CCLL

CCLL

x

 

 

 

Nơi nhận:

Ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Phòng tổng hợp

 

 


Chia sẻ