LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2018

8 tháng 1, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 1. Từ ngày 1.1.2018 đến ngày 7.1.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Ba
2/1/2018

Sáng
từ 08:30

 Kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2017

 - Lãnh đạo và Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT; Vụ Tài chính; Vụ KHCN&MT; Vụ Tài chính; BGH; Phòng TCKT;KH&CN; Chủ nhiệm các đề tài, dự án KH&CN cấp Bộ

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Phạn Văn Chương

Thứ Tư
3/1/2018

Chiều
từ 17:00

 Tổ chức ghép nhạc cho các Đội thi

 - Ban tổ chức Hội diễn, cán bộ phụ trách các đội và các Đội dự thi

 G6

BTC Hội diễn

Sáng
từ 08:00

 Họp Hội đồng thành viên Công ty Tư vấn và PTLN

 - Toàn thể thành viên Hội đồng(Ô. Chương, Ô. Đồi, Ô. Văn An, Ô. Duy Phương, Ô. Thế Phương).

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Phạm Văn Chương

Chiều
từ 14:30

 Mở gói thầu số 01: Mua các loại cây giống

 - Ban giám hiệu, Ô Sơn (P.QLĐT), B Phương (P.TCKT), Tổ Chuyên gia đấu thầu.

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Sáng
từ 08:30

 Họp Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu kết quả của đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế" .

 - Thành phần theo QĐ số 2529/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 18/12/2017; Chủ nhiệm, thư ký và các cộng tác viên của đề tài và khách mời

 Phòng họp E

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
4/1/2018

Tối
từ 19:00

 Hội diễn nghệ thuật quần chúng CBVC, LĐ năm 2017

 - Khách mời; Ban tổ chức Hội diễn; các đội dự thi; toàn thể CBVC, LĐ Nhà trường; HSSV trong Trường có quan tâm.

 G6

BTC Hội diễn

Thứ Sáu
5/1/2018

Chiều
từ 15:00

 Thi đấu giao lưu bóng đá nam CBVC, LĐ

 - Khách mời; các đội bóng đá nam CBVC, LĐ; CBVC, LĐ và HSSV trong Trường có quan tâm

 Sân vận động

Tiểu ban VT; CĐ Trường; TT GDTC

 

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

01/01/2018

02/01/2018

03/01/2018

04/01/2018

05/01/2018

06/01/2018

07/01/2018

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 02 tháng 01 năm 2017

Phòng tổng hợp

 

 


Chia sẻ