LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

19 tháng 1, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 3. Từ ngày 15.1.2018 đến ngày 21.1.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
15/1/2018

Sáng
từ 08:00

Trao đổi và làm việc với Đoàn công tác Lâm nghiệp - CHLB Đức

 - BGH' Phòng HTQT; Khách mời

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Sáng
từ 10:30

Làm việc với với Lãnh đạo chi cục PTNT HN

-Ô. Long, Ô. Phương, B. Vân, B. Thanh

Chi cục PTNT

 

Chiều
từ 14:00

 Ban Giám hiệu làm việc với phòng CT&CTCV, đoàn TN, Hội SV

 - BGH; Toàn thể CBVC, HĐLĐ phòng CT&CTSV; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch HSV

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Bảo

15/01/2018 đến 20/01/2018

 Kiểm kê tài sản năm 2017

 - Theo Quyết định số 2308/QĐ-ĐHLN-QTTB ngày 25/11/2017

 Tại các đơn vị

Hôi đồng KKTS

Thứ Ba
16/1/2018

Sáng
Từ 09:00

 Họp Hội đồng xác định giá trị tài sản đề nghị thanh lý năm 2017
(Bổ sung 15/1/2018)

 - Theo quyết định số 2657/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 28/12/2017 của Hiệu trưởng; Ông Ánh (P.QTTB)

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Thứ Tư
17/1/2018

Tối
từ 19:30

 Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 - Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

G6

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chứ

Sáng
từ 08:00

 Họp góp ý cho quy hoạch và thiết kế Quảng trường sinh viên Lâm nghiệp
(Bổ sung 16/01/2017)

 - BGH (Ô Chứ, Ô Đồi); Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các đơn vị; Ô. Tuấn, Ô. Hà, Ô. Phi, B. Yến; Ô. Huân; Ô. Ngọc; Ô. Toại; Ô. Phương; Ô. Đức; Ô. Thể, Ô. Cương

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Chiều
14:30

 Ban Giám hiệu làm việc với Phòng HCTH

 - Ban Giám hiệu (ô. Đồi) và toàn thể viên chức, lao động hợp đồng Phòng HCTH

 Phòng họp C

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Thứ Năm
18/1/2018

Chiều
từ 16:00

 Gặp mặt CBVC về nghỉ chế độ hưu trí và nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ108/CP năm 2017

 - Đại diên BGH; CĐ Trường; Trưởng Ban nữ công; Thủ trưởng các đơn vị có CBVC về nghỉ chế độ hưu trí, CBVC về nghỉ

 Phòng họp A

Ban Giám hiệu

Tối
từ 19:30

 Họp BCH Đoàn Trường mở rộng, triển khai kế hoạch tháng thanh niên
(Bổ sung 16/1/2018)

 - BCH Đoàn Trường, BCH các liên chi đoàn Khoa/Viện, Bí thư các chi đoàn trực thuộc

 Phòng họp C

BCH Đoàn Thanh niên Trường

Thứ Sáu
19/1/2018

Sáng
Từ 08:00

 Làm việc với Hiệp hội Lâm nghiệp Hàn Quốc

 - Ô Đồi (BGH); Lãnh đạo Phòng (HTQT); Viện (STR&MT); Viện (CNSHLN); Khoa (LH); Khoa (QLTNT&MT)

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Sáng
Từ 08:00

 Làm việc với Công ty TNHH MTV SOUK HOUNG HEANG SAVANNAKHET
(Bổ sung ngày 16/1/2018)

 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Lâm học, Viện QLĐĐ&PTNT, Viện CNSHLN, Khoa CĐCT, Phòng ĐT, Phòng CT&CTSV, TT XTĐT&DH; Viện gỗ

 Phòng họp B (tầng 3, A2)

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tuấn

Thứ Bảy
20/1/2018

Sáng
từ 08:00

 Hội nghị đánh giá kết quả thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với các trường THPT vùng trọng điểm
(Hoãn họp, chuyển sang ngày 27/01/2018 )

 - - Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện đào tạo; Phòng (ĐT); Phòng (TC-KT); Phòng (HCTH); Phòng (QTTB); Phòng (CT&CTSV); Ban (XTTS&TVVL); Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Khách mời (lãnh đạo các trường THPT)

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn

 

 

II. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

15/01/2018

16/01/2018

17/01/2018

18/01/2018

19/01/2018

20/01/2018

21/01/2018

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

Họp

Học CCLL

Học CCLL

Học CCLL

Học CCLL

 

 

Chiều

Học CCLL

Học CCLL

Học CCLL

Học CCLL

Học CCLL

 

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 16 tháng 01 năm 2017

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ