LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

26 tháng 1, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 4. Từ ngày 22.1.2018 đến ngày 28.1.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Ba
23/1/2018

Sáng
từ 09:00

 Họp Ban Nữ công mở rộng

 - Các thành viên trong Ban Nữ công, Trưởng/Phó các tiểu ban giúp việc Ban Nữ công (B. Vũ Nga)

 Phòng họp A

Trưởng Ban Nữ công

Sáng
từ 09:30

 Làm việc với đoàn công tác Trường Đại học KAYA - Hàn Quốc

 - BGH; Lãnh đạo Phòng HTQT, Phòng ĐTSĐH, Phòng ĐT, Ban XTTS&TVVL

 Phòng họp C

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Sáng
từ 10:30

 Làm việc với Tham tán thương mại Đại sứ quán Hungary

 - BGH; Lãnh đạo HTQT, ĐTSĐH, ĐT, Khoa LH, QLTR&MT, Viện CNG, Phòng TCCB, KT&QTKD, KTCQ&NT, Viện CNSHLN

 Phòng họp B

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Chiều
từ 13:30

 Giao lưu văn hóa với Trường Đại học KAYA - Hàn Quốc

 - BGH; Phòng ban; Lãnh đạo các Khoa/Viện, SV&GV quan tâm

 Phòng họp C

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Thứ Bảy
27/1/2018

Sáng
từ 08:00

 Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K62 ngành Chăn nuôi Thú y

 - Theo Thông báo số 87/TB-ĐHLN-XTĐT&DH ngày 16/01/2018

 Phòng họp D

Ban Giám hiệu

Sáng
từ 10:00

 Công ty TNHH Edufarm làm việc với Nhà trường về tổ chức ĐT ngành CN Thú y

 - Theo Thông báo số 87/TB-ĐHLN-XTĐT&DH ngày 16/01/2017

 Phòng họp E

Ban Giám hiệu

Sáng
từ 08:00

 Hội nghị đánh giá kết quả thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp với các trường THPT vùng trọng điểm

 - BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khoa/Viện đào tạo; Phòng ĐT; TC-KT; HCTH; QTTB; CT&CTSV; XTTS&TVVL; BT ĐTN; CT Hội SV; Khách mời

 Phòng họp A

Phó HT Nguyễn Văn Tuấn

Chiều
từ 14:00

 Lễ phát bằng cho Nghiên cứu sinh và học viên cao học K23B

 - BGH; Phòng ĐTSĐH; Ban Chủ nhiệm và trợ lý SĐH các Khoa/Viện đào tạo; Các NCS, HV

 Phòng họp D

BGH; Phòng ĐTSĐH

 

 

II. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

22/01/2018

23/01/2018

24/01/2018

25/01/2018

26/01/2018

27/01/2018

28/01/2018

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

Họp

 

Chiều

x

Giảng dạy

Giảng dạy

x

Giảng dạy

 

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2017

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ