LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 9. Từ ngày 26.2.2018 đến ngày 4.3.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Ba
27/2/2018

Sáng
08:00

 Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam

 - Lãnh đạo trường, khách mời

 Trạm Y tế

Trạm Y tế

Sáng
09:00

Làm việc với công ty CP tư vấn đầu tư và công nghệ môi trường Miền Trung

- Ô. Long, B. Vân, B. M.Hằng

- Sinh viên theo TB

Phòng họp Viện

Viện trưởng: Nguyễn Bá Long

Thứ Tư
28/2/2018

Sáng
09:00

 Làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi về phối hợp đào tạo sau đại học với Đức

 - BGH; Lãnh đạo các đơn vị: phòng HTQT, phòng ĐTSĐH, Khoa Lâm học

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Sáng
08:00

 Họp bàn công tác đào tạo, khảo thí, xúc tiến tuyển sinh

 - BGH; Trưởng, phó Phòng: ĐT, KT&ĐBCL, TT XTĐT&DH

 Phòng họp B_

Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tuấn

Chiều
14:00

 Triển khai kế hoạch KHCN năm 2018

 - Ô Chương; Toàn thể phòng KHCN; Lãnh đạo và CV phụ trách KHCN phòng TC-KT.

 Phòng họp B

Phó Hiệu trưởng : Phạm Văn Chương

Thứ Năm
1/3/2018

Sáng
09:00

 Làm việc với Giám đốc trung tâm sáng tạo, Đại học Sopron, Hungary

 - BGH; Lãnh đạo Phòng: HTQT, KHCN, Khoa LH, Viện CNS, Viện CNG.

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Thứ Sáu
2/3/2018

Sáng
09:00

HTQT " Mạng lưới giáo dục SĐH Châu Âu - VN về lâm nghiệp Bền vững và KT  Sinh học"

 - Theo Thông báo số 284/TB-ĐHLN-HTQT ngày 23/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Chủ Nhật
4/3/2018

Sáng
09:00

HTQT " Mạng lưới giáo dục SĐH Châu Âu - VN về lâm nghiệp Bền vững và KT  Sinh học"

 - Theo Thông báo số 284/TB-ĐHLN-HTQT ngày 23/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

26/02/2018

27/02/2018

28/02/2018

01/03/2018

02/03/2018

03/03/2018

04/03/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

Họp

x

x

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ