LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 11. Từ ngày 12.3.2018 đến ngày 18.3.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
12/3/2018

Sáng
Cả ngày

 Hội thảo "Xây dựng pha II Chương trình Thạc sỹ Lâm nghiệp Quốc tế DAAD"

 - Theo Thông báo số 303/TB-ĐHLN-HTQT ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Sáng
08:00

 Họp triển khai kế hoạch công tác của trường THPT Lâm nghiệp

 - Toàn thể CBVC, LĐHĐ của trường THPT Lâm nghiệp

 Phòng họp D

Trường THPT Lâm nghiệp

Sáng
07:00

 Gặp mặt học sinh Phổ thông DTNT

 - Toàn thể Cán bộ của Ban PTNDNT, Ban lãnh đạo và trưởng các đơn vị của trường THPT Lâm nghiệp; Toàn thể học sinh Phổ thông DTNT

 Ban PTDTNT

Trường THPT Lâm nghiệp

Sáng
09:00

 Họp tổ giúp việc ban vận động xây dựng Quảng trường Sinh viên

 - Theo quyết định số 265/QĐ-ĐHLN-TCCB (Ông Long)

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Chiều
14:00

 Họp trao đổi về triển khai hoạt động tuyển sinh tại các khoa/viện đào tạo

 - Ô.Bảo; Ô. Hùng; Ô. Hoàn, Ô. Hưng; Đại diện lãnh đạo và trợ lý các khoa/viện đào tạo

 Phòng họp B_Tầng 3, nhà A2

Phó Hiệu trưởng : Trần Quang Bảo

Thứ Ba
13/3/2018

Chiều
14:00

 Hội nghị giao ban công tác đào tạo và công tác HSSV

 - Trưởng, phó các phòng: Đào tạo, CT&CTSV; Lãnh đạo và trợ lý các khoa/viện đào tạo; Trường THPT Lâm nghiệp; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KT&ĐBCL,Phòng QTTB,Phòng KH&CN, Phòng TCKT,Phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, Trung tâm Dịch vụ, Trung tâm XTĐT&DH, Thư viện, Bí thư ĐTN, chủ tịch HSV

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Trần Quang Bảo

Thứ Tư
14/3/2018

Sáng
08:00

 Hội nghị triển khai kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2018

 - Theo Thông báo số 338/TB-ĐHLN-KHCN ngày 02/3/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp D (Thư viện)

Phó Hiệu trưởng : Phạm Văn Chương

Thứ Năm
15/3/2018

Sáng
08:00

 Họp Ban sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ

 - Theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/01/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Chiều
14:00

 Họp Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài, khuyến học

 - Theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHLN-TCCB (Ông Long)

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Thứ Sáu
16/3/2018

Sáng
08:00

 Hội nghị rà soát các hoạt động dịch vụ trong trường

 - Theo thông báo số 372/TB-ĐHLN-TCKT ngày 7/3/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Thứ Bảy
17/3/2018

Sáng
Cả ngày

 Lớp tập huấn phương pháp dạy luận thực hành khoa Cơ điện – Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Khoa CĐ&CT

Chủ Nhật
18/3/2018

Sáng
Cả ngày

 Lớp tập huấn phương pháp dạy luận thực hành khoa Cơ điện – Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Khoa CĐ&CT

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

12/03/2018

13/03/2018

14/03/2018

15/03/2018

16/03/2018

17/03/2018

18/03/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

Họp

x

Họp

x

Họp

 

 

Chiều

Họp

Giảng dạy

Giảng dạy

Họp

Giảng dạy

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

Giảng dạy

Họp

x

Họp

 

 

Chiều

x

Họp

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 11 tháng 03 năm 2018

Phòng tổng hợp

 

 


Chia sẻ