LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 12. Từ ngày 19.3.2018 đến ngày 25.3.2018

  1. LỊCH CÔNG TÁC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
19/3/2018

Chiều
14:00

 Họp Hội đồng KH&CN xét chọn nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2018

 - Theo Quyết định số 411/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 12/3/2018 của Hiệu trưởng (Ông Long)

 Phòng họp B

Phó Hiệu trưởng : Phạm Văn Chương

(Cả ngày), từ ngày 19-21/3/2018

 Khóa tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

 - Theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHLN-TCCb ngày 05/3/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng 109, G4

Phó Hiệu trưởng : Trần Quang Bảo

Chiều
14:00

 Làm việc với Viện nghiên cứu Julich và Cty Symrise, CHLB Đức

 - BGH, Phòng HTQT, Lãnh đạo CNSH Lâm nghiệp, Khoa QLTNR & MT, Chủ nhiệm và thành viên đề tài Trầm hương.

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Thứ Ba
20/3/2018

Sáng
08:30

 Triển khai thực hiện công tác thanh tra các hoạt động tại TTDV

 - Theo Quyết định số 405; Giám đốc, Phó Giám đốc và toàn thể CBVC, LĐHĐ của TTDV

 Trung tâm Dịch vụ

Đoàn Thanh tra

Sáng
08:00

 Công tác tổ chức bộ phận Tạp chí và Website đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế

 - BGH; Lãnh đạo ĐV: Phòng TCCB, HTQT, KH&CN, TCKT, ĐT, TV; Tổ trưởng tổ Website và Tổ trưởng tổ Tạp chí; Tổng Biên tập và các Phó Tổng biên tập Tạp chí KH&CN LN

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Phạm Văn Chương

Chiều
14:00

Triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ trong Trường 
(Bổ sung ngày 19/3/2018)

- BGH, Trưởng, Phó Phòng TCKT; Trưởng các ĐV: Phòng HCTH, QTTB, Bảo vệ, TT GDTC, TT CNTT, TV, Trạm Y tế, KTCQ&NT, CNG, CNSHLN, Viện STR&MT, Viện QLĐ Đ&PTNT, TTDV, TT XTĐT&DH, Bí thư ĐTN

Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Thứ Tư
21/3/2018

Chiều
14:00

 Họp xét kỷ luật viên chức và lao động hợp đồng

 - Theo Quyết định số 212, 213 214/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 20/01/2018

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Chiều
14:45

 Họp xét kỷ luật viên chức

 - Theo Quyết định số 257/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 06/02/2018

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Trần Quang Bảo

Sáng
09:00

 Làm việc với Trường Đại học Shoreline, Hoa Kỳ

 - BGH, Phòng HTQT, Lãnh đạo Trường PTTH Lâm Nghiệp, Trung tâm XTĐT&DH

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Thứ Năm
22/3/2018

Chiều
14:00

 Làm việc với Trường Đại học Murdoch, Úc

 - BGH, Phòng HTQT, Lãnh đạo khoa Quản lý TNR & MT, Khoa Lâm học, Viện CNSH LN

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Thứ Bảy
24/3/2018

Sáng
Cả ngày

 Lớp tập huấn PP dạy luận thực hành khoa Cơ điện – Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018

 Phòng họp E

Khoa CĐ&CT

Sáng
07:30

 Lễ mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) 
(Bổ sung)

- BCH Đoàn trường; BCH Hội SV trường; BCH các Liên Chi đoàn các Khoa/Viện BCH các chi đoàn trực thuộc; BCH các Chi đoàn, Chi hội, BCN các CLB tổ đội nhóm, đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018.
- Khách mời: BCH Thành đoàn HN, đại diện Đảng ủy, BGH, HĐT, Công đoàn trường, đại diện các đơn vị trực thuộc trường, các đơn vị kết nghĩa.

Hội trường G6

BCH Đoàn Thanh niên Trường

 Sáng
09:30

 Hội chợ văn hóa ẩm thực lần thứ X năm 2018 
(Bổ sung)

- BCH Đoàn trường; BCH Hội SV trường; BCH các Liên Chi đoàn các Khoa, Viện BCH các chi đoàn trực thuộc; BCH các Chi đoàn, Chi hội, BCN các Câu Lạc bộ tổ đội nhóm, đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018.
- Khách mời: BCH Thành đoàn HN, đại diện Đảng ủy, BGH, HĐT, Công đoàn trường, đại diện các đơn vị trực thuộc trường, các đơn vị kết nghĩa.

Sân đa năng

BCH Đoàn Thanh niên Trường

 Tối
19:30

 Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch - Imiss VNUF 2018 
(Bổ sung)

- BCH Đoàn trường; BCH Hội SV trường; BCH các Liên Chi đoàn các Khoa, Viện BCH các chi đoàn trực thuộc; BCH các Chi đoàn, Chi hội, BCN các Câu Lạc bộ tổ đội nhóm, đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018. 
- Khách mời: BCH Thành đoàn HN, đại diện Đảng ủy, BGH, Hội đồng trường, CĐ trường, đại diện các đơn vị trực thuộc trường, các đơn vị kết nghĩa.

Sân đa năng

BCH Đoàn Thanh niên Trường

Chủ Nhật
25/3/2018

Sáng
Cả ngày

 Lớp tập huấn PP dạy luận thực hành khoa Cơ điện – Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018

 Phòng họp E

Khoa CĐ&CT

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

19/03/2018

20/03/2018

21/03/2018

22/03/2018

23/03/2018

24/03/2018

25/03/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

Tập huấn

Tập huấn

Tập huấn

x

x

 

 

Chiều

Họp

Tập huấn

Tập huấn

x

Giảng dạy

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

CCLL

CCLL

CCLL

CCLL

CCLL

 

 

Chiều

CCLL

CCLL

CCLL

CCLL

CCLL

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 16 tháng 03 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ