LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 14. Từ ngày 2.4.2018 đến ngày 8.4.2018

  1. LỊCH CÔNG TÁC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
2/4/2018

Sáng
từ 08:00

 Hội ý triển khai công việc

 - Trưởng các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTSV, Phòng Khảo thí và ĐBCL, Trung tâm XTĐT&DH, Trung tâm GDTC, Trung tâm Dịch vụ, Trường THPT Lâm nghiệp, Bí thư Đoàn, Chủ tịch HSV

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Bảo

Sáng
từ 09:00

 Họp về công tác quản trị trường theo ISO

 - Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB, KH&CN, HCTH, QTTB, TT CNTT. Mời ông Thể, Bà Hiền - HCTH; Ô Lê Phú Tuấn – Khoa QLTNR&MT

 Phòng họp B

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Chiều
Từ 14:00

Họp giao ban tháng 3 và triển khai công tác tháng 4

Ô. Long, Ô. Chiến, Ô. Hải, B. Vân, B. Thảo, B. Cúc, B. Quế, B. Mạc Hằng, B. Hải, B. Bình, Ô. Phương, Ô. Đà

Phòng họp Viện

VT: Nguyễn Bá Long

Chiều
từ 15:00

 Họp Ban Thanh tra Nhân dân

 - Các Đồng chí trong Ban Thanh tra Nhân dân

 Phòng họp B

Ông Lê Bảo Thanh

Chiều
Từ 14:00

 Họp Ban Giám hiệu

 - Ban Giám hiệu; Mời Ô Thể HCTH, Ô An TCCB, Bà Phương TC-KT

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ Ba
3/4/2018

Sáng
từ 08:00

 Họp Đảng ủy

 - Các đồng chí Đảng ủy viên

 Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chứ

Sáng
từ 08:30

 Họp hội đồng nghiệm thu Bộ học liệu về REDD+ thuộc Chương trình "Lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp"

 - Theo Quyết định số 528/QĐ-ĐHLN-HTQT; Đại diện Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Chiều
Từ 14:00

Họp rà soát triển khai chương trình đào tạo các ngành học: Khoa học cây trồng và Bảo vệ thực vật
(Bổ sung ngày 02/4/2018)

- BGH; Lãnh đạo phòng ĐT; Lãnh đạo Khoa/Viện: Khoa QLTNR&MT, Viện QLĐĐ&PTNT; Bộ Môn quản lý ngành học và các giảng viên có liên quan

Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Bảo

Thứ Năm
5/4/2018

Sáng
từ 08:30

 Lễ công bố Quyết định Đạt tiêu chuẩn Kiểm định Chất lượng giáo dục - Trường Đại học Lâm nghiệp và trao các danh hiệu NGND, NGƯT, các chức danh GS, PGS

 - Đảng ủy, BGH, Hội đồng trường, BCH Công đoàn Trường; Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký và được Nhà trường, đơn vị trả lương; Các nhà khoa học có học vị tiến sĩ; Ban chấp hành Đoàn trường; BCH Hội sinh viên; Ban cán sự lớp, Bí thư Chi đoàn các lớp HSSV; Toàn bộ học viên quốc tế lớp Lâm nghiệp nhiệt đới, Lưu học sinh Lào.

 Hội trường G6

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ Bảy
7/4/2018

Sáng
từ 07:30

 Lớp tập huấn phương pháp dạy luận thực hành khoa Cơ điện - Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018

 Phòng họp E (cả ngày)

Khoa CĐ-CT

Chủ Nhật
8/4/2018

Sáng
từ 07:30

 Lớp tập huấn phương pháp dạy luận thực hành khoa Cơ điện - Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/02/2018

 Phòng họp E (cả ngày)

Khoa CĐ-CT

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

02/04/2018

03/04/2018

04/04/2018

05/04/2018

06/04/2018

07/04/2018

08/04/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

x

x

Họp

x

 

 

Chiều

Họp

Giảng dạy

Giảng dạy

x

Giảng dạy

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

Giảng dạy

x

Họp

x

 

 

Chiều

Họp

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 02 tháng 04 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ