LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 15. Từ ngày 9.4.2018 đến ngày 15.4.2018

  1. LỊCH CÔNG TÁC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai 09/04/2018

 Chiều
từ 14:15

 Họp Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ "Xây dựng hình ảnh nhận diện thương hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới qua các ấn phẩm nhân kỉ niệm 55 năm trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam"

- Hội đồng theo Quyết định số 593/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 02/4/2018

Phòng họp A

Chủ tịch HĐ GS.TS Phạm Văn Chương

Thứ Ba 10/04/2018

 Sáng
từ 08:00

 Họp Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ "Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ thực tập nghề nghiệp 2 cho sinh viên ngành QLĐĐ tại Trường Đại học Lâm nghiệp"

- Hội đồng theo Quyết định số 593/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 02/4/2018

Phòng họp A

Chủ tịch HĐ PGS.TS Trần Quang Bảo

 Sáng
từ 08:30

 Họp Hội đồng KH&CN thẩm định đề cương nhiệm vụ "Giảng dạy và học tập bậc đại học tại trường Đại học Lâm nghiệp hướng tới tự chủ theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA"

- Hội đồng theo Quyết định số 593/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 02/4/2018

Phòng họp A

Chủ tịch HĐ PGS.TS Trần Quang Bảo

Thứ Tư 11/04/2018

 Sáng
từ 08:00

 Giao ban công tác tháng 2, 3 và triển khai một số nhiệm vụ công tác tháng 4/2018

- BGH; CT HĐ Trường; CT CĐT; Trưởng và Phó các đơn vị; Trưởng và Phó các BM; Trưởng Phòng TH các Viện; Tổ trưởng và Tổ phó các tổ công tác; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV

Phòng họp D

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

 Chiều
từ 16:00

 Họp Hội đồng Trường

- Các thành viên Hội đồng Trường; Khách mời (Ô. Long)

Phòng họp A

Chủ tich HĐT

 Chiều
từ 14:00

 Họp Tổ giúp việc ban vận động xây dựng Quảng trường Sinh viên

- Theo Quyết định số 265/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 09/2/2018 (Ô. Long)

Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ Năm 12/04/2018

 Sáng
từ 07:30

 Hội nghị Kế hoạch tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018

- BGH; CT HĐT; CT CĐ Trường; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng Bộ môn; Giám đốc TTTH; Tổ trưởng các tổ công tác; Chủ tịch (tổ trưởng) CĐ đơn vị

Phòng họp C

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

 Sáng
từ 09:00

 Làm việc với Chuyên gia Đại học Cologne, Đức về hợp tác đào tạo Sau đại học

- BGH; Lãnh đạo phòng HTQT, phòng ĐTSĐH, khoa Lâm học, khoa QLTNR&MT

Phòng họp B

Ban Giám hiệu

Thứ Sáu 13/04/2018

 Sáng
từ 08:;00

 1. Họp Ban rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy chế, quy định trong các lĩnh vực công tác quản lý Trường ĐHLN - 2. Họp Ban xây dựng đề án tự chủ - 3. Họp Ban rà soát, điều chỉnh và bổ sung chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2006-2020

- 1. Theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHLN TCCB,ngày 23/1/2018 - 2. Theo Quyết định số 268/QĐ-ĐHLN-TCCB, ngày 09/02/2018 - 3. Theo Quyết định số 413/QĐ-ĐHLN- TCCB, ngày 12/3/2018 (Ô. Long)

Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

09/04/2018

10/04/2018

11/04/2018

12/04/2018

13/04/2018

14/04/2018

15/04/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

Họp

x

Họp

Họp

Họp

 

 

Chiều

x

x

Họp

x

x

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

x

Họp

Họp

x

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 09 tháng 04 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ