Danh sách cố vấn học tập của các lớp hệ chính quy

14 tháng 2, 2017

DANH SÁH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP CHÍNH QUY VÀ ĐỊA ĐIỂM HỢP LỚP

STT Lớp Cố vấn học tập Địa điểm họp lớp
1 58A_QLDD Phạm Thanh Quế 109G4
2 58B_QLDD Vũ Thị Quỳnh Nga 209G4
59B_QLDD 305G1
3 58C_QLDD Nguyễn Thị Bích 301G1
4 58D_QLDD Hồ Văn Hóa 401G4
5 58E_QLDD Lê Hùng Chiến 304G1
6 58F_QLDD Phùng Minh Tám 102G2
59A_QLDD 208G1
7 58G_QLDD Xuân Thị Thu Thảo 208G1
60A_QLDD 105G1
8 59C_QLDD Phùng Trung Thanh 201G1
9 59D_QLDD Trần Thu Hà 306G1
10 60B_QLDD Nguyễn Thị Oanh 203G1
11 61_QLDD Trần Thị Thơm 103G1
 
12 58 KN Trịnh Hải Vân 307G1
13 59 KN Bùi Thị Cúc 101G1
14 60 KN Hoàng Thị Minh Huệ 206G1
61 KN 207G1
15 61 KHCT Đồng Thị Thanh 205G1

Chia sẻ