Thông tin tuyển dụng

13 tháng 3, 2018

Công ty Kim Hoàng tỉnh Bắc Giang đang muốn tuyển dụng một số vị trí sau: 

- 04 cán bộ lâm nghiệp (chuyên ngành lâm sinh hoặc điều tra rừng)

- 04 cán bộ quản lý đất đai (chuyên ngành đo đạc hoặc quản lý đất đai)

- 01 cán bộ theo triển khai, theo dõi, đôn đốc dự án KHCN  (chuyên ngành lâm sinh hoặc nông nghiệp)

Lương: Khoán theo dự án đo đạc hoặc dự án lâm nghiệp, dự kiến 5 tr/tháng nếu làm được việc và có nhu cầu sẽ được tuyển dụng vào DN làm việc lâu dài.

Yêu cầu: Nhiệt tình, có sức khỏe, có thể làm việc độc lập. bằng trung bình hoặc khá trở lên. (ưu tiên những người có biết sử dụng phần mềm Mapinfor hoặc Microstaion)

Rất mong các thầy, cô giới thiệu sinh viên và người quen của mình về thông tin tuyển dụng của công ty (các bạn khóa 59 đang làm tốt nghiệp cũng có thể tham gia). 

Các bạn nào có nhu cầu tham gia xin liên hệ với anh Kim Ngọc Quang số điện thoại : 01696874222 hoặc tìm hiểu thêm ở trang Web: kimhoangbg.com.vn.

 

Xin trân trọng cảm ơn.


Chia sẻ