Thông báo lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và hội SV Việt Nam, Gala SV chào xuân 2017 và tọa đàm "để sống có ý nghĩa hơn" 9 tháng 1, 2017

Thông báo v/v ttor chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và hội SV Việt Nam, Gala SV chào...

Đọc tiếp
Thông báo: Hỗ trợ SV làm khóa luận tốt nghiệp tham gia dự án đo đạc địa chính 23 tháng 12, 2016

Hỗ trợ SV làm khóa luận tốt nghiệp tham gia dự án đo đạc địa chính

Đọc tiếp
Mở lớp bồi dưỡng công nghệ đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu 1 tháng 12, 2016

Viện CLard cùng phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai triển khai tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về...

Đọc tiếp
Đăng ký sinh viên tham gia thực tập 30 tháng 11, 2016

Công ty Cổ phần tài nguyên và môi trường Hưng Thịnh

Đọc tiếp