Mở lớp bồi dưỡng công nghệ đo đạc và xây dựng cơ sở dữ liệu

1 tháng 12, 2016
Viện CLard cùng phối hợp với Tổng cục quản lý đất đai triển khai tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn về...

1. Lớp Xây dựng cơ sở dữ liệu.

Đối với lớp xây dựng cơ sở dữ liệu sau khi hoc xong các bạn có:

          + Kỹ năng xây dựng hồ sơ số và cấp GCN QSDD

          + Kỹ năng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

          + Nắm được quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

          + Kỹ năng sử dụng phần mềm VIIS

 

2. Lớp Công nghệ đo đạc

 Đối với lớp Công nghệ đo đạc thành lập bản đồ địa chính, sau khi học xong các bạn có: 

           + Kỹ năng lập dự toán công trình

           + Kỹ năng sử dụng máy toàn đạc điện tử và GPS

           + Kỹ năng thiết kế đo đạc bình sai lưới đường chuyền

           + Kỹ năng đo chi tiết và biên tập bản đồ địa chính

            Tất cả các bạn sinh viên và những người có nhu cầu quan tâm, đặc biệt là sinh viên của ngành quản lý đất đai khi chuẩn bị ra trường các bạn cần phải trang bị cho mình tất cả những kiến thức đã được học và những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để có thể tự tin cầm hồ sơ xin việc tới bất kỳ công ty, cơ quan nào có nhu cầu tuyển dụng. Vì vậy, các bạn còn do dự gì nữa mà không đăng ký khóa học trang bị những kỹ năng nghề rất cần thiết trong hồ sơ của mình.

Thời gian đăng ký: 28/11/2016 – 10/12/2016

Địa điểm đăng ký: Cô Nga, Phòng 103, nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp.

 


Chia sẻ