Ngành Khuyến nông (AGRICULTURAL EXTENSION ) - Góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

3 tháng 4, 2019

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cán bộ trình độ đại học ngành Khuyến nông có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có khả năng làm việc tại các thành phần kinh tế, các cấp quản lý, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu nông - lâm nghiệp và tư vấn dịch vụ nông nghiệp phát triển nông thôn. Kỹ sư ngành khuyến nông có khả năng tổ chức, quản lý và thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình khuyến nông, có khả năng đánh giá, phân tích những khó khăn về kỹ thuật hoặc về kinh tế xã hội mà nông thôn đang gặp phải, từ đó đề xuất những giải pháp với sự tham gia của người dân; Xây dựng đề án, thực hiện những chương trình nghiên cứu kế hoạch phát triển nông thôn và phân tích những chính sách nông nghiệp liên quan đến nông dân; Hình thành và quản lý những cơ sở sản xuất nông nghiệp hay công nghiệp nhỏ ở nông thôn.

Kiến thức

- Có kiến thức cơ bản, hiện đại, cần thiết về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội nhân văn

- Có kiến thức về khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn

- Nắm vững các kiến thức về khuyến nông và phát triển nông thôn

Kỹ năng

- Phân tích tổng hợp, tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ, truyền thông và tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người dân

- Tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động khuyến nông

- Tổ chức đào tạo, tư vấn, dịch vụ hỗ trợ các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân và cộng đồng

- Thiết kế, nghiên cứu, triển khai các dự án/chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn

- Thiết kế, biên tập và triển khai các chương trình truyền thông về nông nghiệp và nông thôn.

Thái độ

- Lập trường tư tưởng vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, năng động sáng tạo trong công việc và sẵn sàng làm việc ở vùng nông thôn...

- Có đạo đức nghề nghiệp, quan hệ đúng mực với người dân và cộng đồng

- Tôn trọng các phong tục tập quán và văn hoá truyền thống của các cộng đồng, có ý thức chia sẻ và học hỏi người dân và cộng đồng

Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

- Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn các cấp

- Các doanh nghiệp sản xuất nông lâm nghiệp, các trang trại nông - lâm nghiệp

- Ban dân tộc miền núi, Ban định canh định cư, tổ chức kinh tế, xã hội và đoàn thể các cấp

- Các viện nghiên cứu về nông lâm ngư nghiệp và PTNT

- Các dự án/chương trình khuyến nông và phát triển nông thôn

- Cơ quan truyền thông các cấp ( Ban – Chương trình – Kênh truyền hình – Phát thanh về nông nghiệp và PTNT)

- Các hợp tác xã, cộng đồng thôn/bản; tổ chức mô hình phát triển cộng đồng..

- Các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Viện nghiên cứu

- Làm việc trong các tổ chức Quốc tế, các công ty tư vấn về kinh tế; các tổ chức xã hội nghề nghiệp và nông thôn; các chương trình về phát triển nông thôn, cộng đồng, các công ty kinh doanh vật tư nông nghiệp,…

Một số hình ảnh về ngành Khuyến nông

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Nguồn: Ban Website Viện QLDD&PTNT; VNUF


Chia sẻ