Bảo vệ KLTN K58 Viện Quản lý đất đai và PTNT

8 tháng 6, 2017
Với mục tiêu hoàn thiện chương trình học tập, nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên các ngành: Quản lý đất đai; và Khuyến, trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017 Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn đã tổ chức 14 Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp cho 244 sinh viên khóa 58 (niên khóa 2013 – 2017).

       Việc tổ chức cho sinh viên thực hiện Khóa luân tốt nghiệp bảo vệ trước Hội đồng có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp sinh viên trang bị và tích lũy các kiến thức chuyên ngành mà còn rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm như: kỹ năng thiết kế bài thuyết trình trên Powerpoint, thiết kế Poster, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng trả lời câu hỏi và vượt qua sự rụt rè của bản thân.

       Với sự tham gia tích cực trên tinh thần nâng cao chất lượng giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp, toàn thể thầy, cô và sinh viên Viện CLaRD đã thực hiện thành công việc Bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên K85. Đây sẽ là hành trang tốt, là kỷ niệm đẹp cho sự phát triển của Nhà trường, của Viện, và của các kỹ sư QLĐĐ và Khuyến nông tương lai.

       Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận niềm vui, niềm tự hào của thầy, cô và trò trong những ngày tổ chức Bảo vệ tốt nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Thị Hải

         

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ