Chuỗi hoạt động dự án của Viện Quản lý đất đai và PTNT

11 tháng 4, 2018
Hiện nay, Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn – trường Đại học Lâm nghiệp đang phụ trách tổng số 11 dự án về các mảng đo đạc bản đồ, quy hoạch sử dụng đất, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, tư vấn và thẩm định giá đất,….

Chuôi hoạt động dự án của Viện Quản lý đất đai và PTNT

Công tác đi thực hiện dự án tại xã Phú Kim – huyện Thạch Thất – tp. Hà Nội

         Hiện nay, Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ - Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn – trường Đại học Lâm nghiệp đang phụ trách tổng số 11 dự án về các mảng đo đạc bản đồ, quy hoạch sử dụng đất, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, tư vấn và thẩm định giá đất,….

 

      

         Ngày 29 tháng 3 năm 2018 cán bộ của Trung tâm tư vấn và Chuyển giao công nghệ đã đi xuống xã Phú Kim – huyện Thạch Thất – tp. Hà Nội để họp lại với lãnh đạo xã, có sự tham gia của cán bộ phòng Quản lý đô thị của huyện để cùng nhau thống nhất vị trí một số điểm quy hoạch trên địa bàn xã trên bản đồ.

     

         Tháng 8 năm 2017, trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ nhận dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Phú Kim- huyện Thạch Thất – tp. Hà Nội đến nay đã được phê duyệt tờ trình, nhiệm vụ và đang đi vào giai đoạn thực hiện điều chỉnh.

      

         Những dự án mà Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ đang phụ trách thực hiện không những mang lại cho các cán bộ của trung tâm nói riêng những cơ hội được tăng kinh nghiệm thực tế mà còn là cơ hội để các em sinh viên có thể học hỏi thêm và cọ sát với thực tế nắm bắt được xu thế thị trường, đặc biệt là các em sinh viên năm cuối – khi mà thời gian tốt nghiệp đang đến gần và cần phải có kinh nghiệm khi đi làm.

      

         Trên đây là 1 trong số các hoạt động dự án mà Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ đang chủ trì thực hiện.

Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Nga

 

 

 

 


Chia sẻ