BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

9 tháng 5, 2018
Thiết thực hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường, sáng 08/5/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức khai mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018.

BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

       Thiết thực hưởng ứng ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường, sáng 08/5/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức khai mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2017-2018.

PGS. TS Phạm Văn Chương- Phó hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

       Ngay sau buổi khai mạc, 15 hội đồng nghiệm thu chuyên đề sinh viên đã bắt đầu làm việc với 120 chuyên đề NCKH với sự tham gia của các lĩnh vực: Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường; Công nghiệp rừng và chế biến lâm sản; Lâm học; Công nghệ giống và công nghệ sinh học.

       Sinh viên Viện Quản lý đất đai & PTNT rất nhiệt tình tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học với số lượng đề tài NCKH nhiều nhất trường Đại học Lâm nghiệp (23 nhóm sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề NCKH);

       Các chuyên đề của sinh viên Viện QLĐĐ& PTNT tham dự được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về nội dung, hình thức, các phương pháp thực hiện và tính ứng dụng cao của đề tài.

       Sau khi kết thúc ngày làm việc, các hội đồng nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên 2018 của Viện Quản lý đất đai & PTNT đã lựa chọn được 05 chuyên đề xuất sắc nhất để tiếp tục dự thi cấp trường trong thời gian tới.

       Một số hình ảnh về ngày nghiệm thu chuyên đề NCKH sinh viên 2018 của Viện Quản lý đất đai & PTNT

Hội đồng nghiệm thu NCKH lĩnh vực Trắc địa bản đồ & GIS

Hội đồng nghiệm thu NCKH lĩnh vực Quy hoạch & Quản lý đất đai

Hội đồng nghiệm thu NCKH lĩnh vực Khuyến nông & Khoa học cây trồng

  

Chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu NCKH

Tác giả: Phùng Minh Tám


Chia sẻ