Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019

15 tháng 5, 2019
Nhằm khơi gợi đam mê nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng nghiên cứu cho các bạn sinh viên, đồng thời tạo cơ hội giúp các bạn sinh viên có cơ hội giao lưu với các doanh nghiệp tuyển dụng. Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn cùng với các Khoa/Viện trong toàn trường tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019!

Thực hiện Thông báo kết luận số 826/TB-ĐHLN-KHCN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc Tổ chức Tuần lễ NCKH sinh viên năm học 2018-2019. 

Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn tổ chức nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học sinh viên cho các ngành quản lý đất đai, khuyến nông, khoa học cây trồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại các hội đồng khoa chấm nghiên cứu khoa học sinh viên

Tại hội đồng do Thầy Lê Hùng Chiến làm chủ tịch hội đồng

Tại hội đồng do Thầy Nguyễn Bá Long làm chủ tịch hội đồng

Tại hội đồng do Cô Bùi Thị Cúc làm chủ tịch hội đồng

Và kết thúc buổi bảo vệ là hình ảnh thân thiết  giữa thầy/cô và sinh viên cùng lưu lại tấm hình 

 


Chia sẻ