THS. BÙI THỊ CÚC

20 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Bùi Thị Cúc                                  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: giảng viên

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và PTNT

Số điện thoại: 0904127491

Email: cucbt@vnuf.edu.vn – buicucnlkh@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2003, Đại học, Nông học, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
  • 2010, thạc sỹ, Trồng trọt, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 3- 12/ 2004: Cán bộ kỹ thuật – Công ty CP Giống cây trồng Hà Tây – Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Tây
  • Từ tháng 1/ 2005 – 10/ 2016: Giảng viên – Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
  • Từ tháng 10/ 2016 – nay: Giảng viên – Viện Quản lý đất đai và PTNT - Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

  • Đại học: Khoa học cây trồng, Nông nghiệp và PTNT

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Khoa học cây trồng, Canh tác, Hệ thống nông lâm nghiệp…

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

  1. Đề tài cấp ĐHLN. Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của giống và mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của ngô nếp tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp – Chủ trì: Bùi Thị Cúc. Mã số: …………, Năm 2011.
  2. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của Đinh lăng lá nhỏ - Chủ trì Bùi Thị Cúc, thành viên: Kiều Trí Đức. Mã số:………… Năm 2016
  3. Nghiên cứu đa dạng di truyền của các giống Lúa bằng chỉ thị phân tử SSR – Chủ trì: Bùi Thị Cúc, thành viên: Nguyễn Thị Huyền. Mã số: ……..  Năm 2017

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

            1. Bài báo: Nghiên cứu sinh trưởng và phát triển một số giống ngô nếp tai vườn ươm trường Đại học Lâm nghiệp. Tác giả: Bùi Thị Cúc, Nguyễn Hoàng Hương. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp – Số 2/2012

            2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất, chất lượng quả Cam đường canh tại Thủy Xuân Tiên – Chương Mỹ - Hà Nội. Tác giả: Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lan. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp – Số 4/2014

            3. Nghiên cứu ảnh hưởng của cây trồng xen đến tính chất đất và sinh trưởng của cây chè thời kỳ kiến thiết cơ bản tại xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tác giả: Bùi Thị Cúc, Đoàn Thị Hậu. Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp số 10/ 2015,

            4. Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu liên quan đến khả năng chịu hạn của một số giống Lily nhập nội. Tác giả Bùi Thị Cúc, Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 3+4/ 2017

            5. Nhân nhanh invitro cây Dạ yến thảo hoa hồng sọc tím (Petunia hybrid.L). Tác giả Bùi Thị Cúc, Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp số 20/10/ 2017

            6. Đánh giá đa dạng di truyền một số mẫu giống Lúa bằng chỉ thị Microsatellite. Tác giả Bùi Thị Cúc, Đồng Huy Giới, Phan Hữu Tôn, Nguyễn Thị Huyền. Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp số 4/2018, Tháng 8 năm 2018, Trường ĐHLN

            7. Kết quả xây dựng mô hình trình diễn giống lúa LTH31 vụ mùa 2017. Tác giả Bùi Thị Cúc, Vũ Thế Phương. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số chuyên đề Khuyến nông tháng 6 năm 2018

            8. Mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH- Ứng dụng trên cây Lúa tại Thanh Hóa. Tác giả Bùi Thị Cúc, Vũ Thế Phương. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số chuyên đề Khuyến nông tháng 11 năm 2018

            9. Sự thay đổi một số tính chất hóa học của đất dưới tán rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana) sau cháy rừng tại Sóc Sơn, Hà Nội. Tác giả: Đinh Mai Vân, Phí Đăng Sơn, Trần Thị Hằng, Trần Nhật Tân, Trần Thị Nhâm, Nguyễn Hoàng Hương, Bùi Thị Cúc. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 24 năm 2018

            10. ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2008 - 2018 Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Cúc. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 18 năm 2019

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

            1. Tên giống: Giống lúa thuần Tân Ưu 98. Công nhận giống chính thức năm 2019. Quyết định số 5098/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng tác giả.


Chia sẻ