THS. ĐỒNG THỊ THANH

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ĐỒNG THỊ THANH            Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1984

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.750

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: B1

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn - ĐHLN

Số điện thoại: 0983584109

Email: dongthanhvfu@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2006, Kỹ sư, Lâm nghiệp xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2009, Thạc sĩ, Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 7/2007 – 10/2016:  Giảng viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 10/2016 - nay: Giảng viên, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Giảng dạy các môn học: Lâm nghiệp xã hội, Đánh giá nông thôn, Nông lâm kết hợp, Khuyến nông, Kiến thức bản địa, Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn, Quản lý dự án phát triển, Giám sát đánh giá các hoạt động khuyến nông

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Tập huấn các chương trình về nông nghiệp và phát triển nông thôn: Khuyến nông, Nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hợp tác xã, Quản lý trang trại,…

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Lâm nghiệp xã hội, Kiến thức bản địa, Sinh kế, Nông lâm kết hợp, Khuyến nông và phát triển nông thôn

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 1. Nghiên cứu tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến phát triển sinh kế cộng đồng tại vùng lõi Vườn quốc gia Yokdon, tỉnh Đăk Lăk, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2018 – 12/2018
 2. Đề xuất giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2019 – 12/2019
 3. Đề xuất giải pháp phát triển sinh kế sau di dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2020 – 12/2020
 4. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Quất hồng bì (Clausena lansium L.Skeels) tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2018 – 12/2018
 5. Phát triển mô hình sinh kế nông lâm nghiệp gắn với du lịch tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2019 – 6/2020
 6. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà, Đề tài cấp Nhà nước, năm 2017 -2019
 7. Nghiên cứu thực trạng nông thôn Tây Nguyên và đề xuất mô hình nông thôn mới theo các vùng địa lý sinh thái nhằm tạo sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, năm 2019 – 2020.
 8. Phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, năm 2019 – 2020.

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến phát triển sinh kế cộng đồng tại vùng lõi Vườn quốc gia Yokdon, tỉnh Đăk Lăk, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2018 – 12/2018
 2. Đề xuất giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2019 – 12/2019
 3. Đề xuất giải pháp phát triển sinh kế sau di dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2020 – 12/2020

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Nhà nước
 1. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà, Đề tài cấp Nhà nước, năm 2017 -2019
 • Cấp Bộ
 1. Nghiên cứu thực trạng nông thôn Tây Nguyên và đề xuất mô hình nông thôn mới theo các vùng địa lý sinh thái nhằm tạo sinh kế, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, năm 2019 – 2020.
 2. Phát triển du lịch sinh thái và tạo nguồn sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, năm 2019 – 2020.
 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng cây Quất hồng bì (Clausena lansium L.Skeels) tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2018 – 12/2018
 2. Phát triển mô hình sinh kế nông lâm nghiệp gắn với du lịch tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp, 1/2019 – 6/20207. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Bùi Mạnh Hưng, Đồng Thị Thanh, Võ Phương Nhung. Phân loại hộ và nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập gia đình bằng phân tích đa biến tại vùng đệm VQG Ba Vì, Hà Nội. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT. Số 23/2018. Trang 114 – 124
 2. Đồng Thị Thanh, Trần Hương Liên, Nguyễn Thiên Tạo, Hoàng Thị Minh Huệ. Đặc điểm các nguồn vốn sinh kế và các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình tại buôn Drăng Phôk – Vườn quốc gia YokDon. Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp. Số 1/2019. Trang 130 – 140
 3. Xử lý rác thải hữu cơ phục vụ trồng rau hữu cơ quy mô hộ gia đình. Tác giả: Bùi Thị Cúc, Hoàng Thị Minh Huệ, Trần Thị Thanh Bình, Đồng Thị Thanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học ngày 5,6 tháng 4 năm 2019 tại Thái Nguyên.
 4. Bùi Mạnh Hưng, Võ Phương Nhung, Đồng Thị Thanh. Community characteristics and impacts of forestry activities on income of households in Ba Vi commune, Ba Vi, Ha Noi. Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp. Số 5/2018. Trang 14 - 25

B. Quốc tế

7.2. SÁCH, GIÁO TRÌNH

 1. Phạm Quang Vinh, Đồng Thị Thanh, Lâm nghiệp cộng đồng. Bài giảng trường Đại học Lâm nghiệp, 2012
 2. Đồng Thị Thanh, Kiều Trí Đức, Kiến thức bản địa trong nông lâm nghiệp. Bài giảng Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013
 3. Đồng Thị Thanh, Quản lý dự án phát triển, Bài giảng Trường Đại học Lâm nghiệp, 2014
 4. Hoàng Thị Minh Huệ, Đồng Thị Thanh, Xây dựng mô hình trình diễn trong khuyến nông. Bài giảng Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

           Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: Giải 3 cấp Quốc gia, Nghiên cứu kiến thức bản địa trong sản xuất nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng người Dao ở xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, Năm 2019


Chia sẻ