THS. TRẦN THU HÀ

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Trần Thu Hà.      Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1991

Ngạch giảng viên: Hạng 3

Chức vụ:  Không

Học vị: Thạc sỹ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng anh B1

Đơn vị công tác: Trung tâm tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Số điện thoại: 0904.991.291

Email: Hatuta01021991@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2014, Kỹ sư, Quản lý đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2017, Thạc sỹ, Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 12/2014 - 10/2016, Giảng viên, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường

Đại học Lâm nghiệp

 •  10/2016 - nay, Giảng viên, Trung tâm tư vấn và Chuyển giao công nghệ Quản

lý đất đai, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Quản lý hành chính về đất đai

Đăng ký thống kê đất đai

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

-  Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê, kiểm kê đất đai; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.....

- Định giá đất và Bất động sản

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Đề xuất giải pháp phát triển trang trại, gia trại sau dồn điền đổi thửa phục vụ

tái cơ cấu nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội, 2019

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Cơ sở

1. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu phục vụ thực tập nghề 2 cho sinh viên ngành quản lý đất đai tại Trường Đại học Lâm nghiệp, 2018

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Trần Thu Hà, Phùng Minh Tám, Phạm Thanh Quế, Lê Thị Trà Giang, Ứng dụng GIS và viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong – tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 – 2015, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2016.
 2. Phạm Thanh Quế, Trần Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Việt Hiếu, Dương Thị Hải Yến, Nghiên cứu sự phù hợp của quy định về vị trí với giá đất ở trên địa bàn phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2016.
 3. Nguyễn Bá Long, Trần Thu Hà, Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất tại các trang trại, gia trại sau dồn điền đổi thửa ở huyện chương mỹ, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2019.
 4. Phạm Thanh Quế, Trần Thu Hà, Nguyễn Thị Hải, Đánh giá kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2019.

7.2. SÁCH 

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Sản xuất và kinh doanh giống tùng la hán Huyện cô tô, tỉnh Quảng Ninh, Đại học Lâm nghiệp, 2019.
 2. Chế biến các sản phẩm từ dứa, Đại học Lâm nghiệp, 2019.

Chia sẻ