KS. ĐỖ XUÂN TIẾN

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Đỗ Xuân Tiến                  Giới tính: Nam

Năm sinh: 1992

Ngạch kĩ sư: V.05.02.07.749

Chức vụ:

Học vị: Kĩ Sư

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B

Đơn vị công tác: Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, trường Đại Học Lâm Nghiệp

Số điện thoại: 0383.795.869

Email: Hati2601@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2014 – Kĩ sư ngành Quản lý đất đai -  Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10/2016- bây giờ : Kỹ sư - Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ, Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, trường Đại Học Lâm Nghiệp – Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

         Quy hoạch sử dụng đất, trắc địa, thống kê, kiểm kê

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

  • Cấp Cơ sở

- Xây dựng phương án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn cho xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội

- Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Đức Hòa, huyện huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp Cơ sở

- Nghiên cứu khoa học: Đề xuất giải pháp phát triển trang trại, gia trại sau dồn điền đổi thửa phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tại huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư xã Trung Châu , huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư xã Đông Xuân , huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư xã Phú Mãn , huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

- Quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội


Chia sẻ