Từ ngày 3/6/2024 đến ngày 7/6/2024 tại nhà A3, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức khóa Tập huấn: Phân tích và phát triển thị trường cho giảng viên của VNUF và các tổ chức sản xuất rừng và trang trại tại các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Tham gia khóa tập huấn có 28 học viên từ các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Hoà Bình, Sơn La và các Thầy Cô giáo VNUF, NVCARD, Viện nghiên cứu Lâm Sinh,...Nhà tài trợ tổ chức FAO trong Chương trình Rừng và Trang trại (FFF) do Hội nông dân Việt Nam phối hợp tổ chức. Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang học, bệnh viện và văn bản

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu khai mạc

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học và văn bản

Lãnh đạo Viện Quản lý đất đai và PTNT phát biểu

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản

Giảng viên và học viên tham gia tập huấn


Chia sẻ:
   1629

Chia sẻ