Giới thiệu Trung tâm nông nghiệp hữu cơ

10 tháng 9, 2019

GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP HƯU CƠ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: TS. TRẦN THỊ THANH BÌNH

Ngày, tháng, năm sinh:15/4/1976                 

Nơi sinh: Lương Sơn, Hòa Bình    

Quê quán: Tân Lập – Đan Phượng – Hà Tây       

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Nông nghiệp - chuyên ngành Bảo vệ thực vật

Chi tiết:►►►

ThS. HOÀNG THỊ MINH HUỆ, 1984

  Quê quán:

  Giảng viên măm 2007

  Chuyên môn: Lâm nghiệp xã hội, Phát triển cộng đồng...

  Địa chỉ: số 15D tổ 8 Khu Chiến Thắng, Xuân Mai, Chương Mỹ

  Điện thoại:  0984.411517

  Email:hoangminhhuenlkh@gmail.com

Chi tiết:►►►

 


Chia sẻ