Phương thức nộp hồ sơ xét tuyển

PHƯƠNG THỨC 1ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

 

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2023

I. ĐĂNG KÝ BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (HỌC BẠ).

II.ĐĂNG KÝ BẰNG ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022

PHƯƠNG THỨC 2 CHUYỂN PHÁT NHANH QUA BƯU ĐIỆN

Bước 1  Download mẫu đăng ký

Bước 2  Điền đầy đủ thông tin gửi về: Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn/ Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

 

PHƯƠNG THỨC 3: ĐẾN NỘP TRỰC TIẾP

Bước 1  Download mẫu đăng ký

Bước 2 Điền đầy đủ thông tin mang đến: Viện Quản lý đất đai & Phát triển nông thôn/ Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại/ Zalo: 0989640422