Bộ môn: Quy hoạch và Quản lý đất đai Bộ môn: Quy hoạch và Quản lý đất đai

Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai

2 tháng 11, 2016

Bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai

Địa chỉ: Phòng 123, tầng 1, nhà A3 – Trường Đại học Lâm nghiệp

Viện quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Đại học Lâm Nghiệp,Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1. Giới thiệu chung về bộ môn Quy hoạch và quản lý đất đai

Bộ môn Quy hoạch và Quản lý Đất đai tiền thân là Bộ môn Quản lý đất đai được thành lập tháng 9 năm 2001, thuộc khoa Lâm học, nay là Viện Quản lý Đất đai và phát triển nông thôn. Bộ môn được thành lập vào ngày 30/9/2016 theo quyết định 2781/QĐ-ĐHLN-TCCB Quyết định về việc thành lập Bộ môn quy hoạch và Quản lý đất đai trực thuộc Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn.

Mặc dù còn non trẻ, mới bắt đầu hoàn thiện cả về trình độ và kĩ năng, tuy nhiên các thầy cô giảng viên của bộ môn đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ.

Hiện tại bộ môn có 1 TS, 1 NCS, 1 Th.S, 1 KS, và 1 Cử nhân góp phần tích cực trong việc tạo dựng thương hiệu ngành quản lý đất đai của Viện quản lý đất đai và phát triển nông thôn, tiếp tục góp những bước đi vững chắc cho tiền đề phát triển chung của toàn trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của bộ môn

Bộ môn là đơn vị chuyên môn thuộc Viện quản lý đất đai và phát triển nôn thôn, có các nhiệm vụ chính sau đây:

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường,Viện.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, tổ chức biên soạn bài giảng, giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được phân công.

- Nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quyết định của nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của bộ môn, tham gia đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của Viện và Nhà trường theo yêu cầu của hội đồng trường, Hiệu trưởng, Viện trưởng.

Danh sách cán bộ

TS. XUÂN THỊ THU THẢO

Trưởng Bộ môn kiêm phó giáo đốc trung tâm Tư vấn &CGCN

Địa chỉ:Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Quê Quán: Hà Nội

Điện thoại: 0982829385

Email: hungthaofuv@gmail.com

Chi tiết:►►►

TS. NGUYỄN BÁ LONG

Viện trưởng

Địa chỉ:Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Quê Quán: Hà Nội

Điện thoại: 0912.095029/0983369981

Email: longnb@vnuf.edu.vn

Chi tiết:►►►

 

THS. PHẠM THANH QUẾ

Phó trưởng BM

Quê quán: Hà Nội

Chuyên môn: Quản lý nhà nước về đất đai, Định giá Bất động sản, Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Thành lập bản đồ

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mob: 0904.515.366

Email: phamthanhque@gmail.com

Chi tiết:

THS. HỒ VĂN HÓA

Quê quán: Nghệ An

Chuyên môn:  Quản lý nhà nước về đất đai, Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Ứng dụng GIS và viễn thám

Thành lập bản đồ

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mob: 0977 271 255            

Email: hovanhoa1988@gmail.com.vn  

Chi tiết:

KS. NGUYỄN THỊ HẢI

Quê quán: Quảng Ninh

Chuyên môn: Giảng viên bộ môn Quy hoạch và Quản lý đất đai

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

Mob: 01693707985        

Email: nguyenhai1991@gmail.com

Chi tiết:

 

 


Chia sẻ