Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện CLARD 2 tháng 12, 2016

Cơ cấu tổ chức – Organisation structure

Đọc tiếp
Giới thiệu về Logo của Viện CLARD 2 tháng 12, 2016

Kính thưa quí vị khách quý, quý thầy cô cùng các em sinh viên!

Đọc tiếp
Giới thiệu Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 4 tháng 12, 2016

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN College of Land Management and Rural Development

Đọc tiếp
Triển lãm về kết quản thực tập nghề nghiệp 2 16 tháng 12, 2016

Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn tổ chức Triển lãm Kết quả thực tập nghề nghiệp 2 về lĩnh vực "Thủ tục hành chính về đất đai".

Đọc tiếp