Lịch Công tác tuần Viện

2 tháng 11, 2016

              TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ....

               VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & PTNT                                                  Từ ngày........ đến ngày...... năm 2016

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CT

Thứ hai (31/10/2016)

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ 6

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Chủ nhật

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 


Chia sẻ
3

Bản quyền: Trường Đại học Lâm nghiệp
Thiết kế bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIETTEL 3

Số lượt truy cập
1153638
Online
509