LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

8 tháng 12, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 47. Từ ngày 20.11.2017 đến ngày 26.11.2017

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Tư
22/11/2017

Chiều
từ 14:00

 Họp nhóm chuyên môn xây dựng dự án Vườn thực vật Quốc gia"

 - Các thành viên nhóm XDDA Vườn thực vật Quốc gia theo TB phân công nhiệm vụ số 1570/TB-ĐHLN-KHCN ngày 22/8/2017; Ô. Nguyễn Hồng Sơn, Ô. Phạm Anh Tuấn

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

Thứ Năm
23/11/2017

Sáng
từ 08:00

 Họp HĐ thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế để mở ngành đào tạo thạc sĩ QLTN và MT tại Trường ĐHLN"

 - Theo Quyết định 2235/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 13/11/2017 và giấy mời

 Phòng họp E

Chủ tịch HĐ

Thứ Sáu
24/11/2017

Sáng
từ 08:00

 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

 - Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ

 Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chứ

Sáng
từ 09:00

 Họp Đảng ủy

 - Các đồng chí Đảng ủy viên

 Phòng họp A

Bí thư Đảng ủy Trần Văn Chứ

Thứ Bảy
25/11/2017

Sáng
từ 07:00

 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 - Thành viên Hội đồng, Học viên cao học

 G2 (cả ngày)

Chủ tịch HĐ

Chủ Nhật
26/11/2017

Sáng
từ 07:00

 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2017

 - Thành viên Hội đồng, Học viên cao học

 Giảng đường G2

Chủ tịch HĐ

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

13/11/2017

14/11/2017

15/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

18/11/2017

19/11/2017

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

Học CCLL

Học CCLL

x

x

 

 

Chiều

x

Học CCLL

Học CCLL

x

x

 

 

 

Nơi nhận:

Ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ