LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2018

8 tháng 1, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 2. Từ ngày 8.1.2018 đến ngày 14.1.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
8/1/2018

Cả ngày 08/01 đến 12/01/2018

 Kiểm kê tài sản năm 2017

 - Theo Quyết định số 2308/QĐ-ĐHLN-QTTB ngày 25/11/2017

Các đơn vị trực thuộc Trường

Hôi đồng KKTS

Chiều
từ 14:30

 Khai mạc và thi đấu Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ

 - Đại diện Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường, phụ trách các đội và toàn thể các vận động viên của 04 đội; CBVC, LĐ và HSSV trong Trường có quan tâm

 Trung tâm GDTC

Ban Tổ chức

Sáng
từ 19:30

 Lễ mít tinh kỷ niện 68 năm ngày truyền thống HSSV Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

 - Khách mời: Đảng ủy, BGH, Công đoàn Trường, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị trong Trường; Ban cán sự, BCH các chi đoàn, BCH các chi hội, Ban chủ nhiệm các CLB, Đội, Nhóm, CTV BCH Hội SV Trường

 Hội trường G6

Hội Sinh viên Trường

Thứ Ba
9/1/2018

Sáng
Từ 14:30

 Thi đấu Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ

 - Theo Thông báo số 128/TB-ĐHLN-BGH-CĐ ngày 12/12/2017 của Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ CĐ Trường

 Trung tâm GDTC

Ban Tổ chức

Chiều
từ 14:00

 Họp xét kỷ luật viên chức

 - Theo Quyết định số: 2013/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 13/10/2017 (Ô. Long, B. Bình, B. Vũ Nga)

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Thứ Tư
10/1/2018

Chiều
Từ 15:00

 Thi đấu và bế mạc Giải bóng chuyền nam CBVC, LĐ

 - Theo Thông báo số 128/TB-ĐHLN-BGH-CĐ ngày 12/12/2017 của Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ CĐ Trường

 Trung tâm GDTC

Ban Tổ chức

Thứ Năm
11/1/2018

Sáng
từ 07:30

Hội nghị công chức, viên chức và người LĐ năm 2017

- Toàn thể CBCC, VC và người lao động do Hiệu trưởng ký

G6

 

 

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

8/01/2018

9/01/2018

10/01/2018

11/01/2018

12/01/2018

13/01/2018

14/01/2018

 

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

x

x

Họp

x

 

 

Chiều

Dự mít tinh 19h30

Họp

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 08 tháng 01 năm 2017

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ