LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 6. Từ ngày 5.2.2018 đến ngày 11.2.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
5/2/2018

Chiều
14:00

Họp ban quản trị Website Viện quản lý đất đai và PTNT

 - Ô. Hải, B. Vân, Ô. Tám, B. Vũ Nga, B. Huệ, B. Hải

Phòng 125 nhà A3

Phó VT: Nguyễn Đình Hải

Chiều
15:00

Họp ban văn thể Viện Quản lý đất đai và PTNT

 - Ô. Hải, B. Oanh, Ô. Tám, B. Vũ Nga, B. Huệ, B. Hải, Ô. Hóa

Phòng 125 nhà A3

Phó VT: Nguyễn Đình Hải

Thứ Ba
6/2/2018

Chiều
14:00

 Họp chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học công nghệ cơ khí động lực lần thứ 11 tổ chức tại Trường Đại học Lâm nghiệp

 - Ô Chương, Ô Quân; lãnh đạo phòng KH&CN; khoa CĐ&CT; Thường trực câu lạc bộ cơ khí động lực; đại diện các trường đại học tham dự.

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Phạm Văn Chương

 

 

  1.  LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

05/02/2018

06/02/2018

07/02/2018

08/02/2018

09/02/2018

10/02/2018

11/02/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

x

x

x

x

 

 

Chiều

x

Giảng dạy

Giảng dạy

x

Giảng dạy

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

Giảng dạy

x

x

Giảng dạy

 

 

Chiều

Họp

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 02 tháng 02 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ