LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 10. Từ ngày 5.3.2018 đến ngày 11.3.2018

  1. LỊCH LÀM VIỆC CHUNG
 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
5/3/2018

Sáng
09:00

HTQT " Mạng lưới giáo dục SĐH Châu Âu - VN về lâm nghiệp Bền vững và KT  Sinh học"

 - Theo Thông báo số 284/TB-ĐHLN-HTQT ngày 23/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Thứ Ba
6/3/2018

Sáng
09:00

 Làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi về phối hợp đào tạo sau đại học với Đức

 - Ban Giám hiệu (Ô. Đồi); Lãnh đạo các đơn vị: phòng HTQT, phòng ĐTSĐH, Khoa LH

 Phòng họp A

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

 

Sáng
08:00

Họp chi ủy Viện Quản lý đất đai và PTNT

- Ô. Long, Ô. Chiến, B. Cúc

Phòng họp Viện

Bí thư: Nguyễn Bá Long

 

Sáng
09:00

Họp chi bộ Viện Quản lý đất đai và PTNT

- Toàn bộ Đảng viên trong chi bộ

Phòng họp Viện

Bí thư: Nguyễn Bá Long

Thứ Tư
7/3/2018

Sáng
08:00

 Lễ công bố Quyết định Thành lập trường THPT Lâm nghiệp

 - Theo Thông báo số 310/TB-ĐHLN-HCTH ngày 28/02/2018

 G6

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Thứ Năm
8/3/2018

Sáng
09:00

 Làm việc với Đoàn công tác ĐH Hannover, Đức

 - BGH, Phòng HTQT, Khoa KT&QTKD

 Phòng họp A

Hiệu trưởng: Trần Văn Chứ

Chiều
13:00

 Hội thảo "Xây dựng pha II Chương trình Thạc sỹ Lâm nghiệp Quốc tế DAAD"

 - Theo Thông báo số 303/TB-ĐHLN-HTQT ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Thứ Sáu
9/3/2018

Sáng
Cả ngày

 Hội thảo "Xây dựng pha II Chương trình Thạc sỹ Lâm nghiệp Quốc tế DAAD"

 - Theo Thông báo số 303/TB-ĐHLN-HTQT ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Sáng
08:00

 Triển khai công tác tuyển sinh năm 2018

 - CT HĐT; BGH; Trưởng và Phó các đơn vị; Trưởng và Phó các Bộ môn; Giám đốc và Phó Giám đốc các TT thuộc Khoa/Viện đào tạo; Trợ lý các Khoa/Viện đào tạo; Trưởng Phòng Tổng hợp các Viện đào tạo; Toàn thể cán bộ các đơn vị : Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCL, Trung tâm XTĐT&DH

 Phòng họp D (Thư viện)

Phó Hiệu trưởng : Trần Quang Bảo

Thứ Bảy
10/3/2018

Sáng
09:00

 Hội thảo "Xây dựng pha II Chương trình Thạc sỹ Lâm nghiệp Quốc tế DAAD"

 - Theo Thông báo số 303/TB-ĐHLN-HTQT ngày 26/02/2018 của Hiệu trưởng

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng : Bùi Thế Đồi

Sáng
Cả ngày

 Khai mạc Lớp tập huấn phương pháp dạy luận thực hành khoa Cơ điện – Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB

 Phòng họp E

Khoa Cơ điện và Công trình;

Chủ Nhật
11/3/2018

Sáng
Cả ngày)

 Lớp tập huấn phương pháp dạy luận thực hành khoa Cơ điện – Công trình

 - Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-ĐHLN-TCCB

 Phòng họp E

Giảng viên

 

 

  1. LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

05/03/2018

06/03/2018

07/03/2018

08/03/2018

09/03/2018

10/03/2018

11/03/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

x

Họp

Họp

x

Họp

 

 

Chiều

x

Giảng dạy

Giảng dạy

x

Giảng dạy

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

x

Giảng dạy

Họp

x

Họp

 

 

Chiều

x

x

x

x

x

 

 

Nơi nhận:

 

 

 

Ngày 02 tháng 03 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ