LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

19 tháng 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

______________________

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN

Tuần: 16. Từ ngày 16.4.2018 đến ngày 22.4.2018

I. LỊCH CÔNG TÁC CHUNG

 

 

THỨ NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai
16/4/2018

Chiều
từ 14:30

 Mở thầu gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Dự án nhà 11 tầng

 - Ô Chứ (BGH); Ô Sơn (QLĐT); Bà Phương (TC-KT); Tổ giúp việc đấu thầu và tư vấn, đânh giá HSMT

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Chiều
từ 14:00

 Họp Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Lâm nghiệp

 - Bí thư các Liên Chi đoàn Khoa, Viện, Bí thư các chi đoàn trực thuộc.

 Phòng họp C

Bí thư đoàn Trường

Chiều
từ 14:00

 Họp chuẩn bị tổ chức ngày Hội việc làm năm 2018

 - BGH; Trưởng các Khoa/Viện đào tạo; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng HCTH, Phòng CT&CTSV, Phòng KHCN,Phòng QTTB, Phòng TC-KT; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Lãnh đạo TT XTĐT&DH (O.Long,B.Hải)

 Phòng họp B

Phó Hiệu trưởng Tràn Quang Bảo

Sáng
từ 08:00

 Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội"

 - Theo Quyết định số 683/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 12/4/2018 (toàn thể CBVC và LĐHĐ của Viện)

 Hội trường G6

GS. TS Phạm Văn Chương

Chiều
từ 15:30

 Họp Triển khai Quảng bá tuyển sinh qua Website

 - BGH; Ô An, Ô Hùng (ĐT); Website Trường: Ô Hùng, Ô Đông (TV), Ô Thủy (CNTT) ; Ô Hoàn, Ô Nam (TT XTĐT&DH); Bí Thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV

 Phòng họp B

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Bảo

Thứ Ba
17/4/2018

Sáng
từ 08:00

 Họp bàn kế hoạch khắc phục các tồn tại của Trường ĐHLN sau kiểm định chất lượng giáo dục và triển khai đánh giá các chương trình đào tạo

 - Ô Chứ; Ô Bảo (BGH); Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng Đào tạo SĐH, Phòng Đào tạo, Phòng KH&CN, Phòng HTQT, Phòng CT&CTSV, Phòng KT&ĐBCL, Phòng QLĐT; Phòng QTTB, Phòng HCTH, Phòng TCKT, Phòng Thanh tra, Thư viện; Các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá chương trình đào tạo năm 2018 (theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09/3/2018); Mời: Chủ tịch HĐT, Bí thư ĐTN, Chủ tịchHSV.(O.Long)

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Sáng
từ 10:00

 Họp chuẩn bị cho Hội thảo " Phát triển Lâm nghiệp Môi trường"

 - Ông Hoài - Phó Chủ tịch Hiệp Hội gỗ; Ông Bình - Nguyên Cục trưởng cục Lâm nghiệp; Ông Xuân -Nguyên Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp; Phòng KHCN; Ông Khoa (Khoa QLTNR&MT); Ông Quang Anh (Khoa Lâm học); Ô Lâm (Phòng HCTH); Ô Hà (Phòng CTSV); Ông Vượng (Hội sinh viên)

 Phòng họp B

Hiệu trưởng Trần Văn chứ

Sáng
từ 09:30

 Họp Ban Xây dựng và đổi mới các hoạt động dịch vụ

 - Theo Quyết định số 625/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 04/4/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN (O.Long)

 Phòng họp A

Hiệu trưởng Trần Văn Chứ

Sáng
từ 10:00

 Làm việc với Chuyên gia Smart Link về việc tổ chức đào tạo Ngoại ngữ cho Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên tại TT XTĐT&DH

 - Đại diên BGH; Lãnh đạo TT XTĐT&DH; Đại diện phòng HTQT, Phòng ĐT; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV

 Phòng họp E

Phó Hiệu trưởng Trần Quang Bảo

Thứ Tư
18/4/2018

Sáng
từ 08:00

 Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

 - Theo Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018

 Phòng họp A

Chủ tịch HĐ

Sáng
từ 09:30

 Hop Ban triển khai áp dụng ISO 9001:2015

 - Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB, Phòng KH&CN, Phòng HCTH, Phòng QTTB, Trung tâm CNTT. Mời ông Thể, Bà Hiền - HCTH; Ô Lê Phú Tuấn – Khoa QLTNR&MT

 Phòng họp B

Phó Hiệu trưởng Bùi Thế Đồi

 

Sáng

Hội dồng đánh giá và nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2017

Theo QĐ 2293/QĐ-ĐHLN-KHCN ngày 21/11/2017 (Ô.Long, B.Quế, B.Thơm, Ô.Thị, Ô.Chiến)

Phòng họp Viện

TS. Nguyễn Bá Long

Chủ tịch hội đồng

Thứ Sáu
20/4/2018

Chiều
từ 13:30

 "Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Phúc Thọ, chuyên ngành Lâm sinh, mã số 9620205

 - Hội đồng; NCS; Phòng ĐTSĐH; Bộ môn chuyên môn

 Phòng họp E

Chủ tịch HĐ GS. TS Vương Văn Quỳnh

Chiều
từ 15:30

 Bế giảng lớp Phương pháp giảng dạy thực hành Khoa Cơ điện- Công trình

 - Lãnh đạo khoa CĐ-CT, Trưởng các Bộ môn liên quan; GĐ Trung tâm TNTH khoa; Lãnh đạo phòng TCCB; Ban biên tập website; Giảng viên và học viên theo Quyết định số 267/QĐ-PH-TCCB ngày 09/02/2018.

 Phòng họp C

Khoa CĐ-CT, Phòng TCCB

 

II. LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO

 

Họ và tên

Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

16/04/2018

17/04/2018

18/04/2018

19/04/2018

20/04/2018

21/04/2018

22/04/2018

Nguyễn Bá Long

(Viện Trưởng)

Sáng

Hội thảo

Họp

 

Họp

x

x

 

 

Chiều

Họp

Giảng dạy

Công tác

x

x

 

 

Nguyễn Đình Hải

(Phó viện trưởng)

Sáng

LLCT

LLCT

LLCT

LLCT

LLCT

 

 

Chiều

LLCT

LLCT

LLCT

LLCT

LLCT

 

 

 

 

 

 

Ngày 16 tháng 4 năm 2018

Phòng tổng hợp

 


Chia sẻ