TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ PTNT

 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020

Thời gian: Từ 8h00', Thứ 3 ngày 29 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp D

Thành phần Đoàn chủ tịch: Nguyễn Bá Long (Viện trưởng), Nguyễn Đình Hải (Phó Viện trưởng), Trịnh Hải Vân (Chủ tịch công đoàn)

TT

Nội dung công việc

Người chịu trách nhiệm

8:00-8:10

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Trưởng phòng TH

Trịnh Hải Vân

8:10-8:30

Dự thảo báo cáo Trường

Trưởng phòng TH

Trịnh Hải Vân

8:30-8:40

Nhiệm vụ trọng tâm của Trường

Phó Viện trưởng

Nguyễn Đình Hải

8:40-9:15

Thảo luận đóng góp ý kiến báo cáo Trường và Quy chế chi tiêu nội bộ 2021

Phó Viện trưởng

 Nguyễn Đình Hải

9:15-9:45

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Viện

Viện trưởng

Nguyễn Bá Long

9:45-10:00

Nghỉ giải lao

 

10:00-11:00

Thảo luận đóng góp ý kiến báo cáo của Viện

Đoàn Chủ tịch

11:00-11:15

Ý kiến của Khách mời

Đại diện Nhà trường

11:15-11:25

Tổng kết Hội nghị

Viện trưởng

Nguyễn Bá Long

11:25-11:35

Nghị quyết Hội nghị  

Ban Thư ký

(Vũ Thị Quỳnh Nga,

Đào Thị Thu Hằng)

11:35:11:45

Phát động phong trào thi đua và bế mạc

Trưởng phòng TH

Trịnh Hải Vân

11:50

Ăn cơm trưa

Toàn thể CBVC

 

Ban tổ chức


Chia sẻ:
   7958

Chia sẻ