Ngành khoa học cây trồng (CROPS SCIENCE) - Góp phần phát triển nền nông nghiệp bền vững

3 tháng 4, 2019

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học về Khoa học cây trồng; có kiến thức, kỹ năng, thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Khoa học cây trồng.

    Sau khi tốt nghiệp, người học có kiến thức và kỹ năng về chọn lựa cây trồng, gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng và kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, thực vật, cây, đám cưới, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ăn, mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Chuẩn đầu ra

Kiến thức

- Kiến thức về sinh học, khoa học tự nhiên và xã hội để giải quyết các vấn đề chung trong lĩnh vực khoa học cây trồng.

- Kiến thức cơ sở ngành thuộc lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý kinh tế trong nông nghiệp.

- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật (sinh lý, sinh hoá, đất, phân bón, chọn tạo cây trồng, gieo trồng, kỹ thuật canh tác và bảo vệ các loại cây trồng nông nghiệp). Vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất.

Kỹ năng

- Kỹ năng nghiên cứu, học tập nâng cao, nắm bắt các vấn đề hiện thời của khoa học cây trồng; Kỹ năng thao tác nghề nghiệp trong phòng thí nghiệm cũng như sản xuất ngoài đồng ruộng; - Kỹ năng tổ chức, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn và phát triển bền vững.

Thái độ

- Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt.

- Yêu ngành, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong mọi công việc.

- Quan hệ xã hội tốt và đúng mực.

* Không như những ngành khác đòi hỏi người học phải có những năng khiếu, tố chất đặc thù mới có thể theo học, ngành Khoa học cây trồng chỉ đòi hỏi người học có tinh thần học tập tốt và yêu thích lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mà cụ thể là trồng trọt. Chính sự yêu thích sẽ giúp sinh viên vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Về cơ hội nghề nghiệp, Khoa học cây trồng là một ngành tương đối rộng nên tùy vào sở thích và khả năng mà sinh viên sau khi tốt nghiệp làm ở lĩnh vực như: chuyên viên các cơ sở quản lý nông nghiệp, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông; các Trạm, Trại liên quan đến trồng trọt; Làm nhân kinh doanh, kỹ thuật trong các Công ty phân bón - thuốc bảo vệ thực vật; Nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, các trường đại học, cao đẳng và trường nghề trong lĩnh vực liên quan; Các tổ chức phi chính phủ, dự án nước ngoài như Jica, Counterpark, NGO, …

 Ngoài ra, người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Nông trường, Trang trại trồng cây ăn trái, lúa giống, rau màu, các Hợp tác xã và mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ nông nghiệp.

 

Nguồn: Ban Website Viện QLDD&PTNT; VNUF


Chia sẻ