Căn cứ thông báo số 668/TB-ĐHLN-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc điều chỉnh, triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 2 (năm học 2019-2020) đối với sinh viên đại học – hệ chính quy.

     Ngày 18 và 19/5/2020 vừa qua Viện Quản lý đất đai và PTNT đã tổ chức bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp kết hợp với Nghiên cứu khoa học cho sinh sinh. Tham dự khai mạc đợt bảo vệ có: TS. Nguyễn Bá Long, Viện trưởng, CT Hội đồng; TS. Nguyễn Đình Hải, Phó Viện trưởng; cùng các thầy cô trong các tiểu Ban; sinh viên ngành Quản lý đất đai, khuyến nông, khoa học cây trồng; các giáo viên, sinh viên và bạn bè quan tâm. 

       Do việc thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp triển khai trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 nên nhiều sinh viên chưa thể hoàn thành để có thể bảo vệ đúng theo kế hoạch. Tuy nhiên, được sự động viên, khích lệ của các thầy cô hướng dẫn, sự quyết tâm của bản thân nên số sinh viên tham gia bảo vệ khoá luận đợt 1 (Ngày 18-19/5) có 22 đề tài ngành Quản lý đất đai 14 đề tài của ngành Khuyến nông và KHCT. (Trong đó có 22 đề tài kêt hợp bảo vệ NCKH sinh viên với KLTN).

     Tại các Tiểu ban của Hội đồng bảo vệ, sinh viên khá tự tin khi trình bày tóm tắt những kết quả thực hiện trong đề tài của mình. Điều này thể hiện thực lực công sức và trí tuệ mà sinh viên đã bỏ ra trong quá trình thực hiện. Nhiều đề tài được hội đồng đánh giá rất cao và xếp loại giỏi. Mặc dù còn một số hạn chế nhưng tất cả các đề tài đã thực hiện được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

     Đợt bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên Viện Quản lý đất đai và PTNT năm 2020 được tiến hành trong không khí trang trọng, cởi mở, đúng quy định và nghiêm túc.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Cốc Cốc, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 


Chia sẻ:
   7495

Chia sẻ