THS. TRỊNH HẢI VÂN

20 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRỊNH HẢI VÂN        Giới tính: Nữ

Năm sinh15/4/1982     

Ngạch giảng viên:

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp, Viện Quản lý đất đai và PTNT

Học vị Thạc sỹ 

Học hàm:         

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1 khung Châu Âu

Đơn vị công tác:  Phòng tổng hợp, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Số điện thoại: 0984 379 769    

Email: vanth@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2005, Kỹ sư, Lâm nghiệp xã hội, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2010, Thạc sỹ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 05/2006 đến 10/2016: Giảng viên, Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • Từ 10/2016 đến nay: Giảng viên, Trưởng phòng Tổng hợp, Viện Quản lý đất đai và PTN, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Kỹ năng giao tiếp cơ bản; Lâm nghiệp xã hội, Đánh giá nông thôn, Phương pháp đào tạo cho người lớn, Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn, Lập kế hoạch khuyến nông, Phương pháp khuyến nông

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

1. Khóa đào tạo ngắn hạn: Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm nông nghiệp quốc tế EICA, Ai Cập, năm 2015.

2. Lớp bồi dưỡng Giảng viên chính năm 2017.

3. Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm, năm 2018.  

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Lâm nghiệp xã hội, Lâm nghiệp, khuyến nông Phát triển nông thôn, sinh kế cộng đồng

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu nhân giống cây Mít (Artocarpus integrifolia) bằng phương pháp ghép tại vườn ươm Trường Đại học Lâm nghiệp, 2011.
 2. Quản lý rừng cộng đồng ở tỉnh Sơn La: Thực trạng và giải pháp, 2016.
 3. Một số giải pháp cải thiện sinh kế từ rừng tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, 2018.
 4. Phát triển các mô hình nông lâm nghiệp gắn với du lịch tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, 2019 - 2020.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà, Đề tài Nhà nước, 2017-2020.
 2. Lâm nghiệp giảm nghèo và sinh kế nông thôn, Đề tài Nhà nước, 2006.
 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu sự tham gia và vai trò của giới tại vùng đệm của Vườn quốc gia Cúc Phương, 2012. 
 2. Nghiên cứu chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình, 2017.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Trịnh Hải Vân, Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm nghèo dựa vào rừng tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp (số 1), 2011.
 2. Trịnh Hải Vân, Vi Thị Hòa, Nghiên cứu tác động của người dân địa phương đến tài nguyên rừng tại xã Môn Sơn, thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát, Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp (số Tháng 10), 2015.
 3. Trịnh Hải Vân, Quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Sơn La: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp (số 3), 2018.
 4. Trần Thị Thanh Bình, Trịnh Hải Vân, Giải pháp phát triển sản xuất rau hữu cơ tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp (số 6), 2018.
 5. Trần Văn Chứ, Phạm Minh Toại, Cao Quốc An, Trịnh Hải Vân, Thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình sinh kế ở lưu vực sông Đà, Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp (số 6), 2018.
 6. Hoạt động sinh kế từ rừng của cộng đồng địa phương tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp, (số 1), 2019.
 7. Tác động của hoạt động khuyến nông đến phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học & công nghệ Lâm nghiệp, (số 2), 2019.

7.2. SÁCH​

 1. Phạm Quang Vinh, Trịnh Hải Vân, Bài giảng Đánh giá nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2011.
 2. Phạm Quang Vinh, Trịnh Hải Vân, Bài giảng Kỹ năng giao tiếp và thúc đẩy, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2012.
 3. Trịnh Hải Vân, Đỗ Thị Hường, Bài giảng Lập kế hoạch khuyến nông, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013.
 4. Phạm Quang Vinh, Trịnh Hải Vân, Bài giảng Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013.
 5. Phạm Quang Vinh, Trịnh Hải Vân, Bài giảng Kỹ năng giao tiếp cơ bản, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.  
 6. Trịnh Hải Vân, Hoàng Ngọc Ý, Bài giảng Phương pháp khuyến nông, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.  
 7. Trịnh Hải Vân, Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập kế hoạch khuyến nông, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015.  Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017.

Chia sẻ