TS. VŨ XUÂN ĐỊNH

21 tháng 12, 2016

 

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Vũ Xuân Định                                    Giới tính: Nam

Năm sinh: 1982

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Chức vụ: 

Học vị: Tiến sỹ                                                                  

Học hàm:

Ngoại ngữ: Anh C2 (theo khung Châu Âu)

Đơn vị công tác: Bộ môn Trắc địa, Bản đồ và GIS - Viện Quản lý đất đai và PTNT – Trường Đại học Lâm nghiệp

Số Điện thoại: 0989640422

Email: dinh.vuxuan@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2000 - 2005: Kỹ sư, Trắc địa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 • 2012 - 2014: Thạc sỹ, Lâm nghiệp nhiệt đới, Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức
 • 2016 - 2020: Tiến sỹ, GIS và Viễn thám, Viện Quan trắc và Viễn thám, Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 10/2005 – 04/2006: Giảng viên hợp đồng lần đầu, bộ môn Trắc địa – Bản đồ, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm Nghiệp.
 • 05/2006 – 04/2007: Giảng viên tập sự, bộ môn Trắc địa – Bản đồ, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm Nghiệp.
 • 05/2007 – 07/2008: Giảng viên, bộ môn Trắc địa – Bản đồ, khoa Lâm học, trường Đại học Lâm Nghiệp.
 • 08/2008 – 08/2016: Giảng viên, bộ môn Quản lý đất đai, khoa Kinh tế & QTKD, trường Đại học Lâm Nghiệp.
 • 09/2016 – Nay: Giảng viên, bộ môn Trắc đại bản đồ và GIS, viện Quản lý đất đai và PTNT, trường Đại học Lâm Nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học:
 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 • Trắc địa ảnh và Viễn thám
 • Ứng dụng Viễn thám trong QLĐĐ
 • Trắc địa
 • Đo đạc Lâm nghiệp
 • Sau đại học:
 • Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn:
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS và Viễn thám: Mapinfo, ArcGIS, QGIS, ENVI…
 • Hướng dẫn sử dụng các máy móc và thiết bị trong đo đạc và trắc địa: Máy toàn đạc điện tử, máy GPS, Leica Disto S910…

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 •  Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
 • Viễn thám (Remote Sensing)
 • Ứng dụng Viễn thám và GIS trong QLĐĐ
 • Ứng dụng Viễn thám và GIS trong Bảo tồn đa dạng sinh học.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 1. Xây dựng phần mềm xử lý số liệu ngoại nghiệp và các chức năng hỗ trợ biên tập nhanh bản đồ được thực hiện trong môi trường Mapinfo. Trường đại học Lâm nghiệp, 2009 – 2011.
 2. Xây dựng hệ thống ký hiệu quy chuẩn cho bản đồ số lâm nghiệp. Trường đại học Lâm nghiệp, 2007.
 3. Xậy dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị. Trường đại học Lâm nghiệp, 2007.
 4. Xây dựng phần mềm VDMap hỗ trợ thiết kế và biên tập bản đồ quản lý đất rừng. Trường đại học Lâm nghiệp, 2006.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

 1. Vũ Xuân Định, Đỗ Thị Hường (2015). Ứng dụng GIS trong phân tích đa tiêu chí để xác định ranh giới khu bảo tồn tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 12, 136 – 142.
 2. Vũ Xuân Định, Đỗ Thị Hường (2015). Xây dựng công cụ nhập độ cao tự động và chuẩn hóa đường đồng mức trong Mapinfo. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 13, 136 – 142.
 3. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2006). Nghiên cứu thành lập phần mềm VDMAP trợ giúp thiết kế biên tập nhanh bản đồ phục vụ quản lý đất Lâm nghiệp. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 8 - 11.

7.2. SÁCH

 1. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2011). Bản đồ địa chính. Nhà xuất bản Trường đại học Lâm nghiệp, 104tr.
 2. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2011). Hệ thống tin địa lý. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 92tr.
 3. Chu Thị Bình, Vũ Xuân Định (2011). Trắc địa địa chính. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 156tr.

 


Chia sẻ