THS. NGUYỄN THỊ OANH

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh                  Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1989

Ngạch giảng viên: V.07.01.03.759

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại Ngữ: B2

Đơn vị công tác: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Số điện thoại: 0966686811

Email: nguyenoanh.vtd@gmail.com, oanhnguyen.humg@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2013, Kỹ sư, Trắc địa bản đồ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
 •  2015, Thạc sĩ, Bản đồ, Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 12/2013 – 10/2016: Giảng viên, Khoa Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 11/2016 – nay: Giảng viên, Viện Quản lý đất đai và PTNT, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Trắc địa, Bản đồ học

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

         Trắc địa, Bản đồ và GIS

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

 1. Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 thành lập bản đồ lớp phủ rừng ngập mặn tỷ lệ 1:10.000 khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
 2. Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình/Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp/1/2019-12/2019.
 • Cấp Cơ sở

Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp,1/2019-12/2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 thành lập bản đồ lớp phủ rừng ngập mặn tỷ lệ 1:10.000 khu vực Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau. Nguyễn Thị Oanh, Phạm Việt Hòa, Lê Quang Toan. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Số 20 (226) kỳ 2 tháng 10 năm 2015.
 2. Khả năng ứng dụng phân loại bề mặt lớp phủ bằng thuật toán Support Vector Machine. Nguyễn Thị Oanh, Phùng Minh Tám. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1/2016
 3. Ứng dụng GIS thành lập bản đồ chuyên đề rác thải trong sinh hoạt tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Nguyễn Thị Oanh, Cao Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1/2017
 4. Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn 2008 – 2018. Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Lê Hùng Chiến,Trần Thị Thơm, Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Cúc. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 18, tr. 142 – 149, 2019.

Chia sẻ