THS. PHÙNG MINH TÁM

21 tháng 12, 2016

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:   Phùng Minh Tám                                    Giới tính:      Nam

Năm sinh: 1990

Ngạch giảng viên :

Chức vụ : Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Ngoại ngữ: B1

Đơn vị công tác : Viện Quản lý đất dai & PTNT

Số điện thoại: 0986.076.806 & 0363.990.988                    

Email: phungminhtam.dc53@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2013, Kỹ sư, Trắc địa bản đồ, Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội.

- 2015, Thạc sỹ, Trắc địa bản đồ, Trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/2013 đến 9/2016: giảng viên, Khoa Kinh tế & QTKD, trường Đại học Lâm nghiệp.

- 10/2016 đến nay: giảng viên, Viện Quản lý đất đai & PTNT, trường Đại học Lâm nghiệp.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

- Đại học: Trắc địa, Trắc địa địa chính, Trắc địa công trình, Ứng dụng AutoCad trong quản lý đất đai & Bất động sản

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Công nghệ đo đạc bản đồ

- Công nghệ GIS và Viễn Thám

- Công nghệ GPS

6. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

  1. Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp: Ứng dụng công nghệ GPS trong thành lập lưới khống chế trắc địa phục vụ thực hành, thực tập; Chủ nhiệm đề tài: Lê Hùng Chiến; 2015.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

A. Trong nước

  1. Khả năng ứng dụng phân loại bề mặt lớp phủ bằng thuật toán Support vector machine. Nguyễn Thị Oanh, Phùng Minh Tám. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, năm 2015.
  2. Ứng dụng GIS và viễn thám trong giám sát biến động diện tích rừng huyện Cao Phong – tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005 – 2015. Trần Thu Hà, Phạm Thanh Quế, Phùng Minh Tám, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, năm 2016.
  3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân Thị Thu Thảo, Phùng Minh Tám, Hồ Văn Hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, năm 2018.
  4. Đo vẽ, thành lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 phục vụ lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Lê Hùng Chiến, Phùng Minh Tám. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, năm 2019.

Chia sẻ